mandag, april 15, 2024

Rebild-borgerne er villige til mere affaldssortering

skraldespandSeks ud af 10 svarer i en undersøgelse, at de meget gerne vil sortere pap, papir, glas, metal og plast, så affaldet kan blive genbrugt.

For tre ud af 10 er det okay med sortering, og kun godt syv procent er helst fri.
Det skal være nemt og må godt koste lidt mere
Knapt 70 procent af svarene nævner som den motiverende faktor, at det skal være nemt at genbruge affald. Omkring halvdelen peger også på miljøet.
En logisk følge af, at det skal være nemt at sortere affaldet, er, at det mest populære sted at aflevere affaldet er dér, hvor man bor. En praktisk udfordring i den sammenhæng er, at der ikke må være alt for mange containere ved huset.
37 procent mener, at der højst må være tre containere, og hver fjerde kan gå med til fire containere. Skal der sorteres både pap, papir, glas, metal og plast kan en løsning være, at den enkelte container opdeles i flere rum.
Undersøgelsen viser, at det faktisk godt må koste lidt mere at sortere affaldet. Et flertal – 44 og 19 procent – er parate til at betale henholdsvis 100 kr. eller 200 kr. mere om året.
Positiv holdning til sortering af bioaffald
27 procent vil også meget gerne sortere organisk affald, og for 37 procent er det okay at gøre det. Der er i øjeblikket ikke konkrete planer om at sortere bioaffald i Rebild Kommune, men i et længere perspektiv kan det være en mulighed. Jo flere dele affaldet sorteres i, des længere tid kan der gå mellem de enkelte tømninger. Færre tømninger kan være en måde at gøre en ressourcekrævende affaldssortering forholdsvis billigere.
Politisk glæde over undersøgelsens resultat
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Lem udtaler:
– Det er fint, at det er lykkedes at involvere så mange borgere i undersøgelsen. Nu ved vi med stor sikkerhed, hvad borgerne mener om affaldssortering. Og det er glædeligt, at der er en klar positiv holdning til affaldssortering. Det betyder, at vi nu kan gå i gang med at følge op på det ambitiøse nationale mål om at genanvende husholdningsaffaldet.
– Undersøgelsen viser også, at borgerne er optaget af, hvad der sker med affaldet, og hvad de selv kan gøre for miljøet. Det er derfor vigtigt, at vi fortsætter med at inddrage og informere indbyggerne i Rebild Kommune, slutter Morten Lem.
Baggrunden for undersøgelsen
Her i landet har det været praksis at afbrænde hovedparten af husholdningsaffaldet for derved at skaffe kraft og varme. Imidlertid er det bedre for både økonomien og miljøet at genanvende en større del af affaldet. Denne tankegang er bærende for en national strategi, der fremkom for tre år siden med et mål om, at halvdelen af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes.
I Nordjylland har affaldsselskabet Reno-Nord besluttet at anskaffe et sorteringsanlæg til metal og plast, og flere nordjyske kommuner planlægger senest i 2017 at iværksætte kildesortering. I Rebild Kommune har byrådet ønsket et mere detaljeret beslutningsgrundlag om sortering af affald, og at borgerne involveres i processen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler