søndag, april 21, 2024

Fremtiden står på spring – også i Rebild Kommune

laeserbrev_logoI gennem længere tid har vi i Rebild Kommune haft overkapacitet af plejeboliger. Vi har i gennem længere tid haft lav belægningsprocent på Nørager Ældrecenter. Vi har en potentiel lejer/køber til Nørager Ældrecenter.
RebildListen står for at træffe faglige og bæredygtige beslutninger for hele Rebild Kommune. Vi erkender, at det engang imellem betyder, at vi politikere skal træffe upopulære beslutninger. Men det er jo rent faktisk også ‘en af vores opgaver! Og vi tror på, at det måske er på tide, at vi viser vilje til også at træffe de beslutninger, der er nødvendige, for at opnå en langsigtet og mere økonomisk bæredygtig udvikling.
Vi har et ønske om, at de velfærdstilbud Rebild Kommune har, hvad enten det er til skolebørn, erhvervsfolk, syge, ældre eller andre, selvfølgelig skal have en kvalitet, der gør Rebild Kommune til det bedste valg, vores borgere kunne forestille sig.
Derfor går RebildListen ind for, at udleje Nørager Ældrecenter til Stenild Omsorgshjem i en periode for 4-5 år, hvor vi i lejeperioden vil klarlægge det fremtidige behov. Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at mixe eksempelvis beboere på ældrecentre med andre målgrupper. Man er nødt til en gang i mellem at være konsekvente, hvis man vil opnå mere end blot middelmådige tilbud. Og det vil RebildListen!
Inden for sundheds- og ældreområdet ved vi faktuelt, at der vil ske et skred med vores målgrupper, og det betyder behandlings- og plejetilbud, som vi ikke kan forudse, men som vi mener, at vi skal imødegå med hensigt om, at vi fortsat skal tilbyde vores borgere den bedste kvalitet i behandling, pleje og omsorg, som vi kan.
I 2020 vil Rebild borgere blive udskrevet tidligere fra sygehus til efterbehandling i Rebild Kommune, og allerede nu modtager kommunens personale et stigende antal borgere fra sygehus-indlæggelser inden færdigbehandling.
> RebildListen vil derfor bruge lejeperiode til at afklare, hvad Nørager Ældrecenter skal anvendes til efter lejeperiodens udløb til gavn for borgerne i hele Rebild kommune.
For at få kvalitet i de nye opgaver, Rebild Kommune skal løse, mener RebildListen, at det er nødvendig at tilpasse plejeboligkapaciteten nu og her, så vi håber, der er et flertal i byrådet, der vil være med til at se visionært på sagen. Vi tror på, at der vil være forståelses for nødvendigheden af beslutningen, ligesom vi tror på, at beboerne på Nørager Ældrecenter rigtig gerne ser en beslutning NU, fremfor at vente i usikkerhed.
Når beslutningen er taget skal alle kræfter sættes ind på en værdig og omsorgsfuld flytning i samarbejde med de nuværende beboere og deres pårørende.

Anders Norup
Søren Konnerup
Peter Bak
Jeanette Sagan
RebildListen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler