lørdag, juli 20, 2024

Skal Nørager Plejehjem nedlægges?

laeserbrev_logoFra den Konservative Byrådsgruppe er svaret klart NEJ! Da der er behov for at spare på ældreplejens budget, har Sundhedsudvalget senest opstillet to valgmuligheder for at reducere udgifterne i Nørager, hvor der er en del ledige plejeboliger og ældreboliger. Samtidig har Kommunen en opgave med at skaffe midlertidige boliger til flygtninge.
a) Hele ældrecenteret lukkes og udlejes til Stenild Omsorgshjem i 4-5 år. Undervejs klarlægges fremtidig behov, og der tages stilling til anvendelsen herefter.
b) Ældrecenteret anvendes til delvist ældrefunktion og midlertidig boligplacering af flygtninge.
Forslag b vil i praksis sige, at Oasen og Pyramiden tages ud af Ældrecenterets drift og anvendes til flygtninge.

Den Konservative byrådsgruppe har stillet et alternativt forslag, hvor der sker en frivillig flytning af de få ældre, der i dag boer på Spurvevænget op Kjeldsensvej, ind i Oasen og Pyramiden. Herved bevares Ældrecenteret intakt.
Ældreboligerne på Spurvevænget og Kjeldsensvej kan herefter anvendes til flygtninge.
Det er svært at forudsige byrådets stillingtagen, men vi vil arbejde for at bevare så meget ældrecenter i Nørager som muligt, for at sikre lokale plejeboliger og undgå en masseflytning af ældre borgere til alle andre ældrecentre i kommunen. Vi mener ikke at vi kan byde ældre som har boet i lokalsamfundet hele livet, at skulle flytte til den anden ende af kommunen.
Den Konservative
Byrådsgruppe
Lene Aalestrup
og Holger Pedersen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler