tirsdag, juni 25, 2024

Vær forsigtig ved sankt Hansbålet

balHav altid vand eller andet slukningsudstyr i nærheden, hvis ilden fra sankthansbålet breder sig, siger Falcks brandchef Bendt Trustrup.

Falck: Vær forsigtig ved sankthansbålet

Her er otte Falck-råd til, hvordan man sikre, at det kun bliver hekse, der futtes af på sankthansaften
Igen i år vil tusindvis af sankthansbål rundt om i landet blive antændt den 23. juni. En hyggelig sommertradition, der desværre hvert år medfører ulykker og farlige situationer, som sagtens kan undgås.
Her kommer otte gode råd fra Falcks brandchef, Bendt Trustrup, til, hvordan man kan sikre, at sankthansbålet ikke bringer mennesker og dyr i fare – samt hvordan man kan undgå, at den åbne ild breder sig til nærliggende bygninger, skove eller marker.
Før bålet tændes
1 Undersøg om, om der er lokale afbrændingsforbud.
2 Et bål skal altid placeres i forsvarlig afstand til omgivende ting, der kan brænde. Et sankthansbål skal placeres mindst:
• 60 meter fra letantændelige markafgrøder
• 30 meter fra bygninger med hårdt tag
• 200 meter fra bygninger med stråtag, nåletræsbevoksninger, oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale

Husk, at kraftig vind kan få ilden til at blusse op og bære gnister og gløder langt omkring.

3 Det er vigtigt, at der i bålet ikke er fugle eller dyr, der har valgt at bruge bålet som skjulested. Det bedste råd er at flytte bålet eller at bygge det om så tæt på afbrændingstidspunktet som muligt. Mange dyr vil krybe længere ind i bålet, hvis man nøjes med at rode let rundt i det for i den bedste mening at skræmme dem væk.
4 Hav altid vand eller andet slukningsudstyr i nærheden, hvis ilden breder sig. Det er ligeledes en god idé at have en skovl ved hånden til at dæmpe gløderne langs bålets kant. Fugt eventuelt området omkring bålet, inden det antændes.
Selve afbrændingen
5 Undgå at bruge brandfarlige væsker som benzin eller sprit, når du tænder bålet – brug i stedet avispapir.
6 Smid aldrig fyrværkeri på et bål.
7 Vær sikker på, at bålet er forsvarligt slukket, inden bålpladsen forlades – køl derfor ned med vand. Tildæk ikke de varme gløder med sand. Sandet holder på varmen, og det kan forvolde alvorlige forbrændinger dagen derpå, hvis dyr eller personer træder eller roder i det gloende sand.
8 Hvis uheldet er ude, så husk, at brandsår behandles mest effektivt med koldt vand.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler