torsdag, juli 18, 2024

En mangeårig frivillig indsats blev påskønnet i Nørager

Helle Andersen udnævnt til Årets Borger 2016

Der blev klappet som vist aldrig før, da Helle Andersen, Bonderup ved Kgs. Tisted, blev kåret som Årets Borger 2016.

Det skete i byfestteltet på Nørager stadion i overværelse af et par hundrede tilskuere. Denne udnævnelse er en synlig påskønnelse af en lokal beboers særlige indsats gennem mange år til gavn for Nørager-egnen og foretages hvert år i forbindelse med Nøragers byfest. Gennem 32 år er i alt 38 personer blevet hædret med den fornemme titel, idet der seks gange er blevet kåret et ægtepar som Årets Borger.
Udnævnelsen blev foretaget af Årets Borger 2015, Kitten Byrialsen, Grynderup, der fremhævede Helle Andersens store ihærdighed og positive holdning til andre mennesker. Selv om hun gennem årene har påtaget sig mange opgaver, har hun stadig et stort gå på mod og et varmt hjerte over for sine gøremål.
Således har Helle Andersen i en halv snes år været med i bestyrelsen for Himmerlands Humanitære Forening. Hun arrangerer udflugter for de russiske børnehjemsbørn, når de er på den årlige sommerferie i Ungdomshuset Skrænten i Nørager. Her er Helle Andersen aktiv både som medarbejder og som privat værtinde for børnene, som hun også indsamler tøj til.
Samtidig har hun de seneste seks år siddet i bestyrelsen for Sortebakkehallerne, ligesom hun fra begyndelsen var instruktør inden for minisporten i Nørager Idrætsforening. I 2006 kom Årets Borger ind i bestyrelsen for Stenild Gymnastikforening og fortsatte efterfølgende i bestyrelsen for Sortebakkens Gymnastikforening.
Her har Helle Andersen været med til at planlægge opvisningsrejser til Kroatien, ligesom hun hvert år arrangerer gymnastikopvisninger og DGI’s store børnestævne i Sortebakkehallerne. På den baggrund er hun i år blevet hædret med DGI’s 10 års nål for trofast foreningsarbejde.
”Så man kan roligt sige, at Årets Borger 2016 ikke er den, der springer over, hvor hesten er lavest”, konkluderede Kitten Byrialsen, inden hun overrakte Helle Andersen de synlige tegn på den nye værdighed: en stråhat med blåt bånd og en blå T-shirt med inskription samt en stor blomsterbuket.
Herefter blev Helle Andersen gratuleret af de mange tidligere Årets Borgere, der er blevet udnævnt hvert år siden 1985. De bød hende velkommen i ”de blå hattes klub”, hvor den første opgave for det nye medlem var at holde åbningstalen på byfestens torvedag på Nøragers Bytorv.

Her takkede hun for den store anerkendelse for indsatsen som frivillig. Den udfører hun, fordi hun synes, det er vigtigt at skabe gode rammer for børn, unge og voksne i Nørager og opland. Nørager er en hyggelig by med mange muligheder og navnlig et rigt foreningsliv, der bør værnes om.
”I Nørager har vi sammenhold og tillid og forstår at passe på hinanden. Sammenholdet består ikke af flotte huse, men af arrangementer som f.eks. byfester, Åben By og julefrokoster. Tilsammen udgør medlemskab af de forskellige foreninger nerven i vor by, for hvad ville Nørager være uden sit rige foreningsliv?”, spurgte Helle Andersen.
”På grund af verdens mange fristelser er det vigtigt at sørge for, at vore børn og unge får en meningsfuld opvækst her i Nørager. Derved får de en god ballast med sig, når de drager ud i verden. De skal lære, at vort foreningsliv er rigt på sociale værdier som fællesskab, sammenhold, nærvær, humør og hygge. Disse værdier kan de senere i livet bruge på deres arbejdsplads og i deres familieliv”, påpegede den nyudnævnte Årets Borger.
Helle Andersen gjorde dog samtidig opmærksom på vigtigheden af at have et godt forhold til de lokale erhvervsdrivende, idet de og foreningerne har brug for hinanden og kan gensidig støtte hinanden. Senere på dagen gik Helle Andersen i spidsen for alle tidligere Årets Borgere, der deltog i optoget gennem Nørager til den årlige fugleskydning i Sortebakkeskoven.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler