lørdag, juli 13, 2024

Rebild kommune misbruger handicap p-bås

laeserbrev_logoRebild kommune har anvist en vognmand til at stille en stor affaldscontainer på en handicap p-bås – begge dele klart ulovlig.
Jeg har skrevet til Rebild kommune om ulovlighederne. Kommunen svarer, at parkeringspladsen er privat fordi den ligger på en folkeskoles matrikel. Men den lovkrævede skiltning om, at det skulle være en privat parkeringsplads findes IKKE ved indkørslen til parkeringspladsen! Kommunen svarer, at containeren er sat på handicap p-båsen for ikke at optage parkeringspladser fra de raske billister. Tak for det – er der for at genere vi handicappede mest muligt?
Folketinget har vedtaget, at misbrug af handicap p-pladser skal straffes med dobbelt p-afgift – netop for at forsvare de handicappedes muligheder for at parkere og bevare respekten om de officelle skilte og symboler på pladserne. Det er ulovligt at misbruge officelle trafiktavler , skilte og symboler, og færdselsloven gælder på alle ikke afspærede områder – OGSÅ for Rebild kommune!
Parkeringspladsen har indkørsel fra Viborgvej i, Støvring, mellem nr. 5a og nr. 9. Man kan læse på tinglysning.dk, at Rebild kommune ejer parkeringspladsen.Højesteret har i en dom lagt stor vægt på, at skiltning om, at man nu kører ind på en privat parkeringsplads er på plads, ellers er private parkeringspladser med offentlig adgang omfattet af loven om offintlige parkeringspladser med offentlig adgang.
Kommunen svarer, at politiet har sagt god for placeringen af containeren på handicap p-båsen. Men da jeg ringer til Nordjyllands Politi i Aalborg, beskriver de kommunens placering af containeren som “fuldstændig vanvittig” og spørger hvorfor kommunen ikke bare har sat containeren på en almindelig p-bås? Troede, at Rebild kommune havde lært, at alle politimænd med rette ikke kender alle landets love og regler.
Borgere i Støvring er generelt rigtig flinke til ikke at misbruge handicap p-båse rundt i byen. Man kan sige, at Rebild kommune går forrest med et rigtig grimt eksempel. Det er ekstra grimt, fordi kommunerer en del af parkeringsmyndigheden og burde om nogen som offentlig myndighed overholde landets love.
Kommunaldirektør Jes Lunde har skrevet til mig, at kommunen ikke har mere at tilføje i sagen, derfor ser jeg mig nødsaget til at bruge andre kanaler, for at gøre opmærksom på kommunens fuldstændig vanvittige opførsel.
Jes Lunde har skrevet til mig at kommunen har andre ledige handicap p.pladser flere hundrede meter væk, og at han derfor er ligeglad med at containeren står på en handicap p-bås. En særdeles mærkelig begrundelse fra kommunens øverste ledelse! Hvoedan kan han vide at de altid er ledige?
Kun biler, der kører med borgere, der er i besidelse af et handicap p-kort, må parkere på handicap p-båsene. For at få et handicap p-kort skal borgere være gangbesværede i større omfang, og det er bestemt ikke ligegyldigt , hvor langt gangbesværede er nødt til at gå – derfor hele ordningen med handicap-båse. Nogle gangbesværede har en max. gå-evne i løbet af en dag eller i løbet af en uge – fordi det tager lang tid at lade benene op igen. Vi er måske nødt til at fravælge, at deltage i ting, hvis der er for langt at gå.
Parkeringspladsen har offentlig adgang, og vedrører ikke kun borgere, med ærinde til skolen, men alle som har brug for at parkere.
Det er rigtig svært og dyrt at blive tilkendt et handicap p-kort – når så kommunen bare misbruger handicap p-båsen til en affaldscontainer, føler man sig fuldstændig latterliggjort for ens egne og alle andre skatteborgeres penge!
Rebild Kommune har ikke ansat p-vagter –som straks ville give dem selv en stor tredobbelt bøde, fordi containeren nu holder på 4. uge på handicap p-båsen.
Spørger igen: er det for at genere vi handicappede mest muligt? Måske derfor tillader Rebild kommune sig – som efterhånden er mest kendt for at svigte sine svageste borgere – at opføre sig som de er fuldstændig ligeglade med lov og ret og en gruppe af deres svageste borgere.
Det ser rigtig grimt ud!

M.vh Preben Bøgh

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler