onsdag, maj 29, 2024

Genbrugen i Nørager fejrer 15 års jubilæum

header-2--rebild-syd_renEn af Nøragers centrale og markante forretninger fejrer nu sit 15 års jubilæum.

Det drejer sig om Kirkens Korshærs Genbrug, der holder til i byens tidligere LokalBrugs midt i hovedgaden, Bredgade. Kirkens Korshær har her lejet lokalerne af Nørager Brugsforening, og butikken har parkering på Nøragers Bytorv.
Genbrugen har i dag tilknyttet mellem 32 og 34 faste medarbejdere, der alle arbejder frivilligt og ulønnet mindst én dag om ugen. Gennem mange år er adskillige af dem kommet fra Aalestrup-egnen. Desuden har forretningen for tiden to lokale flygtninge i praktik bl.a. med at sortere det indkomne tøj, hvilket giver anledning til en god snak på dansk om dagligdags emner. Desuden kommer der næsten dagligt flygtninge i butikken for at handle.
Butikken blev oprettet på et lokalt initiativ i sommeren 2001, hvor en snes beboere gik sammen om at danne ”Nørager Genbrug”, der flyttede ind i lejede lokaler i en nedlagt manufakturforretning i Jernbanegade. Det blev et stort, frivilligt arbejde at indrette de mange kvadratmeter til formålet, og butikken blev behørigt indviet med deltagelse af et par hundrede deltagere. Alene den første dag blev der solgt varer for 14.500 kr.
Udviklingen tog fart, og 10 år senere var den årlige omsætning på 440.000 kr. Men der var også ganske store driftsudgifter til husleje, lys og varme. Alligevel kunne butikken det år sende 250.000 kr. til Kirkens Korshærs arbejde blandt socialt udsatte og nødstedte hjemløse rundt om i Danmark. På landsplan har organisationen 8000 frivillige medarbejdere, og halvdelen af organisationens indtægter kommer fra salg af genbrugsvarer.
Usikkerhed med ejerskabets fremtid gjorde, at bestyrelsen i august 2014 valgte at flytte til de nuværende lokaler i Bredgade. Selv om der her er lidt mindre plads end før, er bygningen af bedre kvalitet. Igen ydede de frivillige medarbejdere en beundringsværdig indsats i forbindelse med flytningen og med istandsættelsen og indretningen af de nye lokaler. Butikken blev malet på én dag, og masser af nye hylder monteret.
”Det var dengang et stort spring for os at flytte til de nye lokaler, hvor vi nu har været i tre år, men vi har kun haft gode erfaringer med dem. Personalet har udvist et imponerende sammenhold og fællesskab samt en hjælpsomhed, der også rækker ud over den daglige arbejdstid. Det giver alt sammen energi til at tage godt mod vore kunder. Der er altid kaffe på kanden til dem. En del kunder benytter sig af tilbuddet, og så får vi en fælles medmenneskelig snak, hvor vi ofte kan løse problemerne. Derfor er der altid en af de fire til syv tilstedeværende medarbejdere, der har tid til en lille snak ved det runde bord i butikken”, siger Henning Rolighed.
Han har været formand i samtlige 15 år, men her i jubilæumsåret finder han også, at der nu må nye og yngre kræfter til på posten. Han understreger, at det altid har været og stadig er berigende at arbejde i Genbrugen, og at det ikke har været vanskeligt at skaffe medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, idet de melder sig selv. Derfor ser han frem til en god og sikker fremtid for den populære butik.
Henning Rolighed tilføjer, at den seneste udvikling har medført, at butikken modtager alle former for tøj, hvoraf det bedste sælges som genbrugsvarer på stedet. Det næstbedste af tøjet sendes til brug i Balkanlandene, men det helt opslidte og ubrugelige tøj køres til Røde Kors’ afdeling i Arden. Her bliver tøjet revet op på maskine, hvorved det kan bruges til fremstilling af betræk til bilsæder, blot der ikke er maling på det. Derfor bliver intet af det indleverede tøj kasseret mere.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler