torsdag, juli 18, 2024

Spise sammen aften i Nørager var populær

Flygtningeforeningen har nu rundet de 120 medlemmer


Foreningen for integration af flygtninge i Nørager har kun modtaget positive reaktioner på den spise sammen aften, den havde arrangeret i medborgerhuset Kig Ind. Som integrationsaften blev den en succes på flere måder. Således mødte der op mod 90 deltagere, nogenlunde ligeligt fordelt blandt lokale beboere og ”nydanskere”, som flygtningene kalder sig, så der måtte findes flere stole frem. Blandt deltagerne var op mod en snes børn, der kunne lege ude i det gode vejr.

På foreningens vegne bød Anne lund Gormsen velkommen og orienterede om aftenens forløb. Som fællessang valgtes ”Jeg vil male dagen blå”, fordi flygtningene har lært den på sprogskolen i Støvring. Efter en afrikansk urtesuppe kunne gæsterne vælge mellem en række eksotiske retter fra Syrien, Iran, Eritrea og bl.a. kyllinge- og oksekebab, brune bønner med syrisk yoghurt, bulgur og oksekød samt hummus, der er en syrisk ret af kikærter.
Desuden var der blandet salat samt brød og kager. Trods den store deltagelse var der rigelig mad til alle. Mange af ”nydanskerne” havde arbejdet hele dagen hjemme i deres egne køkkener med at forberede de mange retter fra deres hjemlande. De lokale beboere fandt retterne velsmagende og spændende og slet ikke så stærkt krydrede, som de havde forventet.
Foreningens kasserer, Ellen Christine Vestergaard, modtog i aftenens løb 12 indmeldelser fra lokale beboere, så sammen med senere tilmeldinger fra flygtninge er foreningen nu er oppe på 121 medlemmer. Samtidig opfordrede hun de lokale deltagere til at melde sig som kontaktfamilier for indvandrerfamilier, og i løbet af aftenen blev der etableret mindst én officiel aftale herom. Der var samtidig succes med bordplanen, der blandede flygtninge og danskere, hvilket gav en positiv snak på kryds og tværs og sikkert skabte grundlag for nye bekendtskaber mellem ”nydanskere” og lokale beboere.
Hele aftenen var præget af en god stemning og et hyggeligt og vedkommende samvær. Det ser således ud til, at foreningens hensigt om at fremme integrationen af nydanskere på Nørager-egnen er blevet opfyldt. På sin facebook side har foreningen således efterfølgende modtaget mange positive tilkendegivelser fra tilfredse deltagere, der roser arrangementet og opfordrer til at gentage det. Foreningens næste arrangement bliver dog en sensommerudflugt for flygtningene.
mer

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler