tirsdag, juni 25, 2024

Rebild Kommune ændrer forklaring

laeserbrev_logoI sagen hvor Rebild Kommune ulovligt har anvist en vognmand til at parkere en affaldscontainer på en handicap p-bås – har kommunen ændret forklaring i anledning af at Folketinget er begyndt at vise interresse for sagen.
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har stillet spørgsmål til Transport og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt hvor de anmoder ministeren kommentere henvendelse fra undertegnede. Til ministeren har Rebild Kommune svaret at de som grundejer har givet tilladelse til at containeren parkeres på handicap p-båsen i en lang byggeperiode.
Rebild Kommune svarer til mig den 02.06.2016 at det ikke kræver godkendelse fra kommunen at parkere containeren på handicap p-båsen – da jeg spørger om nogle har fået tilladelse til at stille containeren der! Er det normalt i kommunen – og finder Rebild kommune det i orden at give forskellige svar på samme spørgsmål afhænnig af hvem der spørger?
Kommunaldirektør Jes Lunde havde ellers den 03.06.2016 skrevet til mig at kommunen ikke har mere at tilføje i sagen – alligevel har kommunen fundet tid til at besvare spørgsmål fra Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt!
Hvis en anden minister eller en anden myndighed spørger – ændrer Rebild kommune så forklaring igen?
I sit svar har Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt bla. skrevet at parkeringspladsen med indkørsel fra Viborgvej mellem nr 5a og nr 9 i Støvring har adgang for hele offentligheden og at færdselsloven naturligvis er gældende på pladsen. Rebild Kommune har åbenbart svært ved at læse og forstå de offentlige trafiktavler – skilte og symboler der er opstillet og benyttet på pladsen! – eller føler Rebild Kommune sig hævet over færdselsloven?
Rebild Kommune har gentaget sin makværdige forklaring til ministeren om hvorfor netop handicap p-båsen er valgt til parkeringssted for containeren – det er fordi alle de almindelige p-båse ofte er optaget! Må sige at Rebild Kommune selv leverer beviserne for deres helt ubetænksomme logik! Når alle alm. p-båse ofte er optaget – hvor kan en handicappet borger så parkere når kommunen har blokeret handicap p-båsen? En IKKE gangbesværet borger kunne parkere længere væk og gå til sit ærinde i området – det kan en handicappet og gangbesværet borger ikke!
Er Rebild Kommunes signal til alle trafikanter i kommunen at man bare kan blæse på parkeringsreglerne? – Rebild Kommune viser selv vejen- og der findes alligevel ingen P-vagt i kommunen – politiet i området syntes ligeledes helt ligeglade.
Rebild kommune skrev ligeledes til mig den 02.06 2016 at en lokal betjent havde sagt god for blokeringen af handicap p-båsen. Fra min ansøgning om aktindsigt hos Nordjyllands Politi ved jeg at der hos Nordjyllands Politi ikke findes akter i sagen! Kan således konstatere at ingen hverken har søgt eller fået tilladelse hos politiet – til at parkere en affaldscontainer på handicap p-båsen!

Det overrasker mig at Rebild Kommune mener at folkeskolen Bavnebakkeskolen i Støvring er privat ejendom! Man kan se på tinglysning.dk at Rebild Kommune ejer Bavnebakkeskolen– er alle folkeskoler i Rebild Kommune privat ejendom?
Håber nogle fra Byrådet i Rebild Kommune kan og vil besvare mine spørgsmål – selvom kommunaldirektør Jes Lunde har skrevet til mig at kommunen ikke har mere at tilføje i sagen – Byrådsmedlemmerne kan vel tænke og handle selvstændigt!

M.vh
Preben Bøgh

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler