tirsdag, april 23, 2024

Ny professor kommer fra Nørager

????????????????????????????????????

Ny SDU professor i Active Living kommer fra Nørager

Jens Troelsen (46 år) er netop på Syddansk Universitet udpeget som professor i Active Living, som er et nyt forskningsområde, der undersøger, hvordan fysisk aktivitet i højere grad kan integreres i vores dagligdag. Forskningen er i særlig grad rettet mod, hvordan vi skaber fysiske og organisatoriske rammer, der appellerer til mere fysisk aktivitet i hverdagen, mens vi for eksempel er på arbejde, i skole, holder fri eller transporterer os.
Formålet med forskningen i Active Living, som professoratet yderligere skal styrke, er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan vi skal indrette fx byrum, landskaber, skoler, bygninger, sti- og vejsystemer for at modvirke den stigende forekomst af en passiv, inaktiv livstil.

Jens Troelsen er født og opvokset på en gård i Gl. Nørager. Det er ikke fra fremmede, at han har fået interessen for idræt, fysisk aktivitet og Active Living. Hans forældre, Gerda og Jørgen Troelsen, og de to søstre, Hanne og Lone har tidligt påvirket ham i den retning ved at være aktive i gymnastik og fodbold. Jens var elev på Sortebakkeskolen og tog efterfølgende 10. klasse på Himmerlands Ungdomsskole. Herefter tog han den Højere Handelseksamen (HH) på Aars Handelsskole, aftjente sin værnepligt i den Kgl. Livgarde, var på USA-rundrejse og var elev og ”bisse” på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. I 1993 påbegyndte Jens sin universitetsuddannelse på Syddansk Universitet, Odense, og blev således i 1999 cand.scient i idræt og historie. Parallelt med færdiggørelsen af sine studier var han i perioden 1997-1999 ansat som højskolelærer på Ryslinge Højskole.
I 2000 startede Jens Troelsen sin forskningskarriere på Syddansk Universitet. I 2004 fik han sin ph.d.-grad og har efterfølgende haft ansættelse som post.doc, adjunkt og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik. Siden 2013 har han fungeret som leder af forskningsenheden Active Living, der består af 22 forskere. I sin forskningskarriere har han været med til at udvikle, opbygge og konsolidere Active Living som forskningsområde nationalt og internationalt. Dette er blandt andet gjort ved at skrive talrige videnskabelige artikler og rapporter, undervise og vejlede studerende, hjemtage store forskningsbevillinger, gennemføre større interventionsforskningsprojekter og deltage på adskillige internationale konferencer. Han har etableret sig i et stærkt internationalt forskningsnetværk med bl.a. længere forskningsophold på University of California, San Diego, University of Melbourne og Griffith University, Brisbane.

Jens har også oparbejdet en bred kontaktflade, der rækker ud over det rent videnskabelige netværk. Han har således været bestyrelsesmedlem i Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og er pt medlem af Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesråd. Han har de seneste 20 år været instruktør for drengegymnastikhold på Fyn, siddet i børnehavens forældreråd og dyrker i sin fritid løb og cykling og har en forhåbning om at få tid til at spille musik.

Jens Troelsen bor i Odense og er gift med Rie Popp Troelsen, der er centerleder for SDU Universitetspædagogik, og har sammen drengene Sejer, Theis, Anton og Lau på henholdsvis 7, 10, 13 og 16 år.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler