lørdag, juli 20, 2024

Høststatus: Næsten 1/3 af høsten i hus

hosturDLG’s Høstbarometer viser, at næsten 1/3 af høsten er i hus herhjemme, og indtil videre har høsten været under middel med lavere udbytter i vinterbyg og raps. Turen er nu kommet til hveden og vårbyggen, og forhåbningen er, at proteinindholdet også her får et nøk opad ligesom vinterbyggen. Det har indtil videre ikke været en optimal høst herhjemme, og billedet er det samme flere steder i Europa.
“Vejret har taget toppen af den samlede EU høst, der de sidste 7 uger er nedjusteret med 12 mio. tons svarende til et fald på 4-5%. Der er dog stadig et stykke vej med høsten i store landbrugslande som Tyskland, Frankrig, England, Polen, Sverige, Danmark og Baltikum. Selvom vi stadig mangler 2/3 af høsten endnu, så plejer den første del at være en meget god indikator for det samlede udbytte,” siger Mogens Frederiksen, vicekoncerndirektør med ansvar for kornområdet i DLG og fortsætter:
“Vi har set 10-15% lavere udbytter end forventet på vinterbyg herhjemme – nu hvor 100% er i hus. Der er trods alt også positive tendenser med generelt gode kvaliteter. Proteinniveauet ligger ca. 1%-point højere end sidste år, hvilket selvfølgelig er positivt for afsætningsmulighederne.”
Samtidig vurderer DLG, at 50-60% af rapsen er i hus. “Vi kan se, at der er 20-25% lavere udbytter på raps. Til trods for ustadigt vejr med mange regnbyger, så er olieindholdet ligesom sidste år heldigvis højt, hvor der tidligere har været udfordringer med olieindholdet. Der er da også flere steder i Europa, hvor olieindholdet i rapsen faktisk er faldet,” forklarer Mogens Frederiksen, DLG.
Det helt store spørgsmål bliver nu at se resultaterne af proteinindholdet i hvede og vårbyg.
“Vi håber og forventer, at vi også på hveden og vårbyggen ser et højere gennemsnitligt indhold af protein end tidligere. Er det tilfældet vil det styrke den danske eksport af maltbyg, da markedet efterspørger maltbyg af højt kvalitet. Bl.a. på grund af det ustadige vejr i Frankrig, så er maltbygpriserne de sidste 7-8 uger steget med 25-30%, som kommer de danske landmænd til gode. Med et højere proteinindhold i maltbyg, vil dansk maltbyg stå stærkere på eksportmarkederne.”
Nye afregningsmetoder
DLG har lavet om i deres afregningsmetoder for landmændenes korn. “Vi ønsker at give vores kunder et incitament til at levere korn af bedst mulig kvalitet, da det øger muligheden for at afsætte afgrøderne til gode priser. Vi vil derfor forsøgsvis afregne foderbyg og foderhvede i forhold til proteinindholdet,” slutter Mogens Frederiksen, DLG.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler