søndag, maj 19, 2024

Sundhedshuset i Nørager har påbegyndt første etape

Indflytningsklar allerede i december

To af investorgruppens medlemmer var sammen med den nye tandlæge til stede, da renoveringen af den tidligere Danske Bank bygning i Nørager gik i gang i sidste uge. Fra venstre er det byrådsmedlem Jeppe Ugilt, Volstrup og murermester Jens Jacob Jensen samt tandlæge Andreas Simonsen.

 

I sidste uge gik håndværkerne i gang med at modernisere og ombygge den tidligere Danske Bank bygning i Nørager for her at skabe en moderne tandlægeklinik, der er første store skridt på vejen mod en etablering af et samlet sundhedshus med både læge- og tandlægefunktioner samt eventuelle andre sundhedstjenester.

Den aktuelle baggrund for, at projektet nu er gået i gang, er, at en ny tandlæge har overtaget Hans Troest’s tandklinik i Nørager fra 1. august, og at der er indgået aftale om, at han flytter ind i de nye lokaler så snart, de står færdige, senest til december.
Det er den 35-årige Andreas Simonsen fra Brabrand ved Aarhus, der er nu tandlæge i Nørager. I første omgang vil han fungere i den tidligere klinik samtidig med, at Hans Troest fortsat vil have nogle timer om ugen. Men så snart de nye lokaler står færdige, flytter Andreas Simonsen hertil.
Andreas Simonsen er uddannet ved Tandlægeskolen i Aarhus 2010. Han har arbejdet flere steder, herunder blandt andet i Schweiz (2012-2014), hvor han har gjort gode internationale erfaringer. Herefter har han indtil nu været ansat ved en tandklinik i Hinnerup ved Aarhus.
”Når jeg har valgt at blive tandlæge i Nørager, hænger det meget sammen med, at en moderne tandklinik er på vej,” fortæller Andreas Simonsen, der i øvrigt kan fortælle, at han glæder sig over at være blevet taget godt imod her i byen. Og han glæder sig ikke mindst til, at de nye lokaler står færdige.
Folkene bag sundhedshuset glæder sig over, at Nørager nu har fået en ny ung tandlæge til at afløse Hans Troest, og at planerne om sundhedshuset dermed er godt på vej til at blive en realitet. Det har der været arbejdet hårdt på gennem de sidste halvandet år. Der har allerede været følere fremme fra andre aktører på sundhedsområdet, som overvejer en placering i det nye sundhedshus.
Oprindeligt var det planen, at den tidligere bankbygning og det nuværende lægehus skulle bygges sammen, men da man endnu ikke har en afklaring på lægefunktionen, har man valgt i stedet at placere tandklinikken i den del af bygningen, hvor banken havde sine kontorer, og så må en tilbygning eller sammenbygning komme til senere.
Personerne bag det nye sundhedshus er som tidligere omtalt de tre Nørager-håndværkere, portspecialist Johnni Kristensen, tømrermester Johnny Ibsen og murermester Jens Jacob Jensen, samt ejerne af Volstrup koncernen, Jeppe og Erik Ugilt Hansen.
Som byrådsmedlem glæder Jeppe Ugilt sig meget over, at der nu sker nogle meget afgørende ting i Nørager på samme tid, både opførelse af et nyt rådhus og samtidig etablering af et nyt sundhedshus. Hermed er man godt på vej til at få en stor del af området omkring Jernbanegade renoveret, hvilket har været tiltrængt længe.
”Det er et scoop for Nørager by, at en ung dygtig tandlæge vælger at satse sin fremtid på byen, og det fortjener al den opbakning, der kan skaffes,” siger Jeppe Ugilt. I det er en holdning, som hele investorgruppen deler. ”Vi kan kun opfordre til, at mange vælger Andreas Simonsen som deres tandlæge,” tilføjer Jens Jacob Jensen.
Læs her yderlige om etableringen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler