lørdag, juni 22, 2024

Dialogmøde i Oplandslisten

Soren_soeUnder overskriften Budget 2017 – økonomiske rammer og visioner havde Oplandslisten indbudt til første Dialogmøde efter sommerferien Mandag 22. August i Stensbohallen i Suldrup.
Såvel Oplandslistens Byrådsmedlem Søren Søe, Bestyrelsen, Medlemmer som tilstedeværende interesserede var trukket i arbejdstøjet for en kritisk og konstruktiv gennemgang af basis Budget 2017 for Rebild Kommune. Et Budget der allerede er fremlagt af Kommunens Administration med store udfordringer i form af et kasseunderskud på 29,6 Millioner – mange penge, men trods alt kun1,5% af de samlede driftsudgifter ! Noget vi alle kan forholde os til – vi bruger flere penge end vi tjener ! Unægteligt en ganske utilfredsstillende udvikling i en Kommune med 29.324 indbyggere og samlede driftsudgifter på små 2 Milliarder årligt – eller mere jordnært små 67.000 i årlige udgifter pr. borger. Oplandslisten har utrætteligt kæmpet for at få indført Aktivitets- og Økonomistyring overalt i Rebild Kommune, og dette Dialogmøde affødte også gode og konstruktive diskussioner omkring Arbejdsmarkedsområdet (450 Mill.), Børn- og Ungeområdet (600 Mill. ), Kulturområdet (50 Mill.), Sundhedsområdet (500 Mill.), Teknik- og Miljøområdet (90 Mill.) og Økonomiområdet (230 Mill.). Med en sikker overbevisning om en bedre planlægning, tilrettelæggelse og styring på mange af disse områder har Oplandslisten allerede udarbejdet et katalog af besparelser og effektiviseringer (- 87 Mill. dækkende over deciderede effektiviseringer og besparelser til salg af ubrugelige bygninger og grunde ), og dette til trods også et omfattende program omkring forbedringer og fremme af service (- 24 Mill. dækkende skoleområdet, borgerservice, ældreområdet, decentraliseringer, fremme af IT og især vejforhold). Oplandslistens Søren Søe vil således til de kommende Budgetforhandlinger i Rebild Kommune kunne fremlægge ændringer og forbedringer til Budget 2017 med en samlet nettoeffekt på 33.4 Mill. Altså en forbedring på mere end 60 Mill. kroner i forhold til Administrationens egen budgetfremskrivning.
Rebild Kommune har nu haft en årrække med fokus på yderligere bosætning og etablering af nye kvarterer, Oplandslisten har med tilfredshed noteret den store tilflytning til Støving området, og godt hilser fortsat øget bosætning i hele Rebild Kommune velkommen. Tiden er nu inde til at der sættes fokus på Erhvervsudviklingen i Rebild Kommune – og især området tættest på Motorvejsnettet fra Støvring til Haverslev – har meget at byde på, og Rebild Kommune skal nu pålægges at tiltrække attraktive virksomheder, som både kan skabe beskæftigelse samt afkaste til kommunens økonomi.
Oplandslisten opfordrer endvidere til et yderligere fremtidigt fokus på Børneområdet, da der sammen med den øgede bosætning er sket en betydelig tilvækst i 0-5 årige, som med lidt almindelig sund fremadskue også skal forventes at tilgå Skoleområdet og Kommunens skoler.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler