torsdag, juni 13, 2024

Er Rebild Kommune privat?

laeserbrev_logoI sagen hvor Rebild Kommune ulovligt blokerer en handicap p-bås med en container har Transport- og Bygningsministeriet stillet Rebild Kommune spørgsmål om de faktiske forhold på matriklen – i forbindelse med Transport- og Bygningsminister Hans Chr. Schmidt’s svar på spørgsmål fra Folketingets Social- og Indenrigsudvalg på baggrund af henvendelse fra undertegnede.
Fra min aktindsigt i ministerens kommunikation med Rebild Kommune ved jeg at Chefkonsulent Ivan Kenn Skaaning Hansen fra Vejdirektoratet den 22.06.2016 talte i telefon med Rebild Kommune. Chefkonsulenten lavede et svarudkast på baggrund af denne samtale – som han senere skriftligt bad Rebild Kommune faktatjekke om de faktiske forhold.
Rebild Kommune svarer den 23.06.2016 skriftligt til Chefkonsulenten at de i kommunen ingen bemærkninger har til de faktiske oplysninger i svarudkastet. Oplysningerne fra Rebild Kommune blev senere brugt i ministerens svar til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg.
Rebild Kommune har i samtalen oplyst at Bavnebakkeskolen i Støvring er privat ejendom! Rebild Kommune er således årsag til at ministeren har givet Folketinget forkerte oplysninger! Folkeskoler har ikke eget CVR nr. men hører under kommunens CVR nr. Folkeskoler er således ikke en juridisk person men hører som sådan under kommunen.
Tror Byrådet at Bavnebakkeskolen er privat ejendom? Tror Byrådet at parkeringspladsen på samme matrikel er privat? Man kan se på tinglysning.dk at Rebild Kommune ejer matriklen. Tror Byrådet at Rebild Kommune ikke overtræder flere love når kommunen forvalter parkeringspladsen som værende privat? Tror Byrådet at kommunen ikke overtræder færdselsloven når de stiller en container på en handicap p-bås – uden at fjerne eller usynliggøre handicap symbolerne? – uanset udtalelser og beslutninger fra venlige betjente.
Husker Byrådet den grusomme “Rebild Sagen”? – hvor kommunen også gemte sig bag beslutninger og afgørelser fra politiet.
Kommunaldirektør Jes Lunde meddelte jo mig den 03.06.2016 at kommunen ikke har mere at tilføje i sagen – Hvem er således Rebild kommune’s øverste chef i denne sag? Har Rebild Kommune overhovedet en øverste chef der kan og vil påtage sig ansvar? Hvor længe vil Byrådet se passivt til at ulovlighederne i kommunen fortsætter?
Kan Byrådet stå inde for en forvaltningsskik hvor kommunaldirektøren afbryder kommunikationen med en borger der forsøger at gøre opmærksom på forhold i kommunen der virker forkerte?
Har jo tidligere via læserbreve uden held forsøgt at få Byrådet til at svare på spørgsmål i sagen – fordi kommunaldirektør Jes Lunde har afskåret mig fra at komminikere skriftligt med kommunen. Tror Byrådet at sagen forsvinder ved at gøre ingenting?

Preben Bøgh

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler