torsdag, juli 18, 2024

Midthimmerlands kirkehøjskole

Midthimmerlands kirkehøjskole byder velkommen til efterårssæsonen

Efterårets program i Midthimmerlands kirkehøjskole
Efter en meget vellykket forårssæson med fuldt hus og en række fremragende foredragsholdere, begynder efterårssæsonen i Midthimmerlands kirkehøjskole igen efter sommerferien onsdag d. 14. september.

Det overordnede emne i 2016 er ”At være menneske”. De 3 sidste højskoleformiddage i 2016 belyser emnet på forskellig vis med afsæt i samfundsdebatten, forskningen, naturen og myterne.
Deltagerne kan her møde professor i filosofi Steen Wackerhausen, seniorforsker og forfatter Joachim Offenberg og højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen.
Alle højskoleformiddage indledes med morgensang og fortælling i kirken ved organist Anette Kjær, der i samarbejde med sognepræst Svend Schultz-Hansen og menighedsrådene i Aarestrup og Haverslev står bag Midthimmerlands kirkehøjskole.
Mød filosofiprofessor Steen Wackerhausen i Midthimmerlands kirkehøjskole d. 14. september
Efterårets første højskoleformiddag d. 14. september foregår i Aarestrup. Kl. 9.00 er der morgensang og fortælling i Aarestrup kirke ved Anette Kjær. Herefter er der formiddagskaffe i Aarestrup Forsamlingshus og kl. 10.00 – 12.00 vil dagens foredragsholder Steen Wackerhausen udfolde det dagsaktuelle emne: ”At miste menneskeligheden – om dehumanisering i den offentlige sektor”.
Den offentlige administration er i de sidste 10-15 år i stadig stigende grad blevet ”koloniseret” og domineret af ”økonomi-sproget”. Ikke mindst på sundhedsområdet, hvor udtryk fra økonomi, markedstænkning og New Public Management gradvis har fået fodfæste og marginaliseret menneske-nære udtryk (”humansproget”). Økonomi-sproget er blevet det oversprog, hvor inden for alle afgørende beslutningsprocesser, succeskriterier, retningslinjer osv. formuleres.

Steen Wackerhausen, der er professor i filosofi ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og Senter for Praktisk Kunnskap, Universitetet i Nordland, Norge vil i sit foredrag argumentere for, at dette ikke er en uskyldig udvikling eller en mindre detalje, men at det tværtimod er en snigende dehumanisering, hvor menneskelighed og med-menneskelighed er truet. En lang række almene menneskelige fænomener som ansvarsfølelse, omsorg, kald, empati, arbejdsglæde, kærlighed, retfærdighed, tilgivelse, uegennyttighed. etc. indfanges ikke i markedstænkningens menneskebillede, men det er i virkelighedens verden helt afgørende fænomener i menneskelivet og i det medmenneskelig samspil.

Hør om myrernes forunderlige verden d. 5. oktober
Joachim Offenberg, der har skrevet den fremragende bog ”Myrer” i ”Tænkepause”- serien fra Aarhus Universitetsforlag, stiller d. 5. oktober skarpt på de små dyrs overraskende levevis. Joachim Offenberg, der er seniorforsker, Ph. d. og forfatter, tager i sit foredrag ”Myren og mennesket” afsæt i sin Tænkepause-bog om myrer, der har været indstillet til Læsernes Bogpris 2014.

Lyt til fortællingen om myter med stor livsvisdom
”Verdens tilblivelse – den nordiske skabelsesmyte fortalt og fortolket” er overskriften når højskoleforstander på Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen d. 2. november gæster Midthimmerlands kirkehøjskole. Med udgangspunkt i de almenmenneskelige grundvilkår og den store livsvisdom, de gamle nordboer gemte i deres myter, perspektiverer Mads Rykind-Eriksen myterne i forhold til vores moderne samfund og den opbrudskultur, som vi på mange måder befinder os i.

Tilmelding
Der er stadig nogle få ledige pladser til efterårssæsonen. Man kan tilmelde sig hele forløbet eller enkelte højskoleformiddage så længe, der er plads på mail/tlf. anettekjaer2@live.dk / 29 92 71 22.

Pris for deltagelse i formiddagskaffe og foredrag er 50 kr., som betales i forbindelse med formiddagskaffen. Hvis man ønsker frokost, skal det bestilles sammen med tilmeldingen til højskoleformiddagen. Frokosten, der består af 3 stykker smørrebrød og en øl/vand, koster 50 kr.
Tilmelding til de enkelte højskoleformiddage og eventuel frokost skal senest 2 dage før.
Læs mere på www.haverslev-sogn.dk

Vel mødt til alle interesserede.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler