mandag, april 15, 2024

Foredrag: Det sensitive barn, Kig Ind

Sådan hjælper du dit særligt sensitive barn – foredrag arrangeret af LOF og afholdes i Nørager, Kig-Ind den 13. september kl. 19.00

Tillykke! Du har det skønneste barn i hele verden, og dit barn er lige præcist, som det skal være. Der er brug for alle de egenskaber, som dit barn bidrager med. Sensitiv eller ej.

Dét er budskabet fra bogaktuelle Anne-Mette Sohn Jensen til alle forældre til et særligt sensitivt barn. Og hun ved, hvad hun taler om: Som kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i særlig sensitivitet og som mor til to sensitive børn er Anne-Mettes tilgang både teoretisk og helt nede på jorden i hverdagsperspektiv, og altid med en positiv vinkel. Med Dit sensitive barn – en guide til en bedre hverdag har hun skrevet den bog, hun selv syntes manglede: Nemlig en bog om at være forælder til et sensitivt barn med udgangspunkt i hverdagen, som den ser ud for de fleste børnefamilier.

Ud over at købe bogen, er der nu mulighed for at suge til sig af Anne-Mettes viden og erfaring.

Tirsdag den 13. september holder Anne-Mette foredrag i salen i Kig-Ind i Nørager. Med humor, indsigt samt viden og erfaring fortæller hun om hverdagslivet, som det leves i familier med sensitive børn. Hudløst ærligt og med stor autencitet krydrer hun med eksempler fra eget liv – både som fagperson og mor. Fordi hun selv har mærket, hvad det betyder for hele familien, når et barn er sensitivt. Foredraget henvender sig til forældre, bedsteforældre og fagpersoner, som arbejder med børn.

Både seminar og foredrag tager fat i emner fra bogen Dit sensitive barn. Bogen er baseret på erfaringer og eksempler fra over 50 forældre, som forfatteren har interviewet om, hvordan de tackler hverdagens udfordringer med et sensitivt barn i familien. Emnerne er alt fra søvn, mad og legekammerater over venskaber, søskende og nedsmeltninger til højtider, tøj, der kradser og meget mere. I bogen gennemgår Anne-Mette Sohn Jensen desuden hovedtræk af forskningen i særlig sensitivitet. Desuden er bogen spækket med gode råd, personlige erfaringer og faglige betragtninger omkring hverdagslivet med et sensitivt barn.

”Det kræver noget helt særligt at få ligningen ”særligt sensitivt barn + ikke sensitiv omverden” til at gå op. For særligt sensitive børn kan en hverdag tætpakket med aktiviteter og uro i daginstitutionen eller skolen være svær at navigere i. Jeg vil gerne ruste forældre, lærere, pædagoger og andre voksne i barnets hverdag til at tackle disse udfordringer,” siger Anne-Mette Sohn Jensen, og fortsætter:

”Det er mit håb, at jeg ved at dele min faglige og personlige viden kan gøre andre klogere på de sensitive børn – og måske også lidt på sig selv. Både bog og foredrag skulle gerne udvide familiernes repertoire af redskaber og give indbyrdes inspiration familierne imellem. Alt sammen så familiernes hverdag kan blive lidt bedre og lettere.”

Sensitive børn
• mærker mere, dufter mere, smager mere, hører mere og føler mere.
• holder sig ofte i baggrunden i nye situationer og skal tingene an.
• tænker dybt over det, de oplever og stiller ofte reflekterede spørgsmål.
• viser ofte tydeligt deres følelser.
• reagerer hurtigere på stemninger, både gode og mindre godt.

Om foredragsholderen
Anne-Mette Sohn Jensen er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi på Aarhus Universitet med speciale i særlig sensitivitet, en overbygning på hendes pædagoguddannelse. Hun holder foredrag, underviser, laver kurser og rådgiver om emnet over hele landet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler