tirsdag, april 23, 2024

Tvunget affaldssortering i Rebild kommune

En spørgeskema-undersøgelse viser, at de fleste borgerne i Rebild Kommune gerne vil sortere mere af deres affald og det kommer de til.
Nu skal plast, metal, papir og pap sorteres fra husholdningsaffaldet og i en separat container. Det besluttede byrådet i går aftes.
– Den løsning vi har valgt ligger i tråd med borgernes ønsker og kan medvirke til at vi når regeringens mål om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, siger borgmester Leon Sebbelin.
Fortsat kun to containere i indkørslen
Den valgte løsning betyder, at alle husstande skal have to containere – én til husholdningsaffald og én til papir/pap og plast/metal. Borgerne er vant til to containere. Det nye er at der er to rum i den ene container – et til pap/papir og et hvor plastemballage og metal skal puttes i. Det lyder simpelt, men der kan dukke mange spørgsmål op, når man først står med et stykke emballage i hånden, for hvad er det egentlig lavet af?
Information, information, information
Behovet for klar information omkring sortering af affald er veldokumenteret i andre kommuner og ligeledes et stort ønske fra borgerne i Rebild Kommune. Det kom også frem i spørgeskema-undersøgelsen. De vil have klar information om, hvordan der skal sorteres og hvad der sker med affaldet. Og det er borgmesteren helt bevidst om:
– Ud over at vi har lyttet til hvad borgerne gerne vil, har vi også skelet til de andre kommuners erfaringer. Samme taktik lægger vi for dagen, når vi begynder at se på, hvordan vi skal kommunikere til borgerne omkring det her. For én ting er logistikken, noget andet er informationen til borgerne om hvordan de sorterer og hvad der skal i hvilke containere. Der er en stor formidlingsopgave – det handler jo om at ændre folks vaner og adfærd, siger han.

Fakta og baggrund
Regeringen har i deres Ressourcestrategi ”Danmark uden Affald” (2013) og Ressourceplan (2014) blandt andet fastlagt, at vi i Danmark skal forbrænde mindre affald og genanvende mere. Det er for eksempel et mål at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes. Landets kommuner skal bidrage til at opnå disse mål. En af vejene dertil er at vi sorterer emballageaffald (papir, pap, plast, metal, glas, træ) og organisk affald.
Undersøgelsen
Rebild Kommune gennemførte tidligere på året en brugerundersøgelse blandt borgerne. 2093 deltog i undersøgelsen, der gav et klart signal om, at borgerne gerne vil sortere mere af deres affald hjemme end de har mulighed for i dag. På spørgsmålet om holdningen til at sortere emballage (pap, papir, glas, metal, plast) svarede 60,2 % ”meget gerne”, 32,5 % ”ok” og kun 7,3 % svarede ”helst fri”.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler