torsdag, juni 13, 2024

Søndagens tekst uge 39

SØNDAGENS TEKST i Nørager Avis i uge 39 – 2016.
Søndag den 2. oktober er 19. søndag efter trinitatis og dagens evangelium står i Johannes-evange¬liet 1, 35-51.

Der er mange, især ældre mennesker, der holder meget af salmen ”Nærmere Gud til dig”. Den handler om beretningen i Det gamle Testamente om Jakobs drøm om himmelstigen. Denne beretning vil blive læst ved mange af folkekirkens gudstjenester på søndag, hvor vi derudover også skal høre om, at Jesus mødte nogle af sine første disciple. I en del kirker vil man derfor sikkert også synge ”Nærmere Gud til dig” på søndag. Salmen er ikke mindst blevet kendt blandt søfolk, fordi det fortælles, at den blev spillet, mens det kæmpestore skib Titanic sank for over 100 år siden efter at være sejlet ind i et isbjerg på sin første sejlads over Atlanterhavet. Om det så er rigtigt, at orkesteret spillede salmen, mens skibet sank, er der delte meninger om, men under alle omstændigheder har det gjort salmen berømt.
”Nærmere Gud til dig” er et ønske, som jeg tror rigtig mange mennesker bærer på dybt i deres i sind og tanker. Selvfølgelig især når livet ikke går så let. Jakob følte sig nærmere Gud i sit drømmesyn. Og Jesus kaldte almindelige mennesker til at blive disciple. De kom så nær Guds søn, som mennesker har været her på jorden. Disciplene så Jesu undere og tegn og hørte ham fortælle om Gud, de så ham opstået fra de døde og de var vidner til himmelfarten. De var Gud meget nær.
Og i dag? Jo, vi kan også drømme og bede om oplevelser som Jakob og Jesu første disciple. Og somme tider giver Gud også i dag den slags velsignelser til mennesker, men det er ikke noget, som vi kan stille krav til Gud om at få. I stedet er vi henvist til at tage Gud på ordet, når han lover, at Han vil være os nær igennem dåb og nadver og Bibelens ord og menighedens fællesskab. Det kalder han os til at tro på – i det håb til Jesus, at han en dag vil føre os ikke bare nærmere Gud, men helt ind for Guds trone i det evige liv, så vi en dag vil være ”hjemme hos” Gud, som vi synger i sidste vers af ”Nærmere Gud til dig”.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler