torsdag, april 18, 2024

Søndagens tekst uge 40

Søndagens tekst

På søndag den 9. oktober er det 20. søndag efter trinitatis og evangeliet er fra Matthæusevangeliet kap. 21 vers 28 til 44

Jesus fortæller på søndag en lignelse om to sønner. De blev begge, af deres far, bedt om at gå hen og arbejde i vingården. Den ene sagde ja, men gik ikke derhen, og anden svarede nej, men gik alligevel derhen. Hvem af de to gjorde nu deres fars vilje? – Vingården er billede på Himlen, Guds rige, Paradis og i lignelsen var det nej-sønnen, som gjorde sin fars vilje.
De to sønner er dig og mig og faderen er Gud Fader selv. Begge brødrene var svage og ens i det, at deres beslutning fald sammen som en vissen blomst.
Forskellen var, at den ene af sønnerne blev grebet af anger, han fortrød. Ad angerens vej og gennem angerens port føres han ind i faderens vingård. Vi forstår, at ingen når ind i vingården ad beslutsomhedens vej. Vingårdens, Himmerigets porte åbner sig ikke for et menneskes vilje, men nok for et menneskes anger.
Så stærk og så svag som viljen er, så stærk er også beslutningen. Med angeren forholder det sig ganske anderledes. Dér forholder det sig sådan, at min anger altid er skabt af din kærlighed. Vi kender udtrykket, ”.. at sanke gloende kul på hans hoved”, som er at gøre noget godt til gengæld for noget ondt. Det kalder samvittigheden frem, og den kan føles gloende.
Angeren er Guds kærligheds kraft udfoldet i et menneskeliv. Guds kærlighed fører os ad angerens vej ind i Guds Paradis.

Svend Schultz-Hansen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler