torsdag, maj 23, 2024

Uddrag af budgetforløb 2017 og byrådsmøde 13. oktober.

ugen_der_gikNår vi i byrådet skal lave budget, foregår det på den måde, at forvaltningen laver et basisbudget ud fra alle kendte faktorer og beslutninger. Herefter arbejder politikerne med plusser og minusser for at nå et resultat. Der opstod en gruppe på 17 medlemmer, som vil forhøje kommuneskatten med 0,4 %, eller mellem 2.000 kr. og 3.000 kr. pr. år fremadrettet for en typisk lønmodtager familie. Vi er en gruppe på 8 medlemmer, nemlig Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Jeppe Ugilt, som mener at opgaven kan løses uden skattestigning.
I basisbudgettet fjernes 10 mio. kr. fra ældre området, og forlisgruppen tilfører ca. 7 mio. kr. og hævder, at der sker et løft. Vi vil tilføre yderligere 3 mio. kr., så der er de samme penge til rådighed næste år som i år. Forligsgruppen finder pengene ved blandt andet, at beskære budgettet med 950.000 kr. til aktiviteter og frivilligt arbejde for beboerne på ældrecentrene. Ligeledes vil man lukke Pyramiden på Nørager Ældrecenter, hvorved man forventer at spare 700.000 kr. Begge disse besparelser indgår IKKE i vores budgetforslag. Husk at det kun er 3 måneder siden, at et byrådsflertal nedstemte beskæringer på Nørager Ældrecenter. Oplandslisten, Enhedslisten og Den Sociale Fællesliste har altså skiftet standpunkt.
Under forhandlingerne blev jeg lovet, at der ikke vil ske tvangsflytning af borgere fra Pyramiden. Nu håber jeg, at man vil stå ved det, når det bliver alvor. Vi ønsker også at iværksætte en analyse på ældreområdet, som kan afdække, hvor der kan spares uden at forringe servicen for den enkelte borger. Fra 2018 og fremad har vi ikke afsat yderligere midler, idet vi mener at analysen vil anvise fornuftige besparelses muligheder.
På børne- og unge området vil vi tilføre yderligere 3 mio. kr. i 2017, således at der også her er de samme penge til rådighed som i år. Fra 2018 og fremad skal der tilføres i alt 7.mio kr. for der er de samme penge til rådighed som nu.
Under TMU vil forlisgruppen spare 5,5 mio. kr. til anskaffelse af nye skraldespande, når der indføres sortering af dagrenovation. I stedet vil man lease spandene og lade borgerne betale leasingafgiften via renovationsbidraget trods det, at der står 6 mio.kr. på borgernes konto optjent ved for meget opkrævet renovationsafgift. Vi stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af denne manøvre, da offentlige forsyningsselskaber m.m. ikke må opspare penge, uden at de er budgetteret til et bestemt formål i virksomheden. Vi vil betale spandene kontant med borgernes allerede indbetalte penge.
Kultur og fritid er sat til at spare 1 mio. kr. i 2017, og er i forvejen udfordret med en gammel gæld på 1,2 mio. kr. i forbindelse med omlægning af momsrefusionsreglerne. Derfor vil vi tilføre 1 mio. kr. for at begrænse nedskæringerne over for frivillige, kultur og idræt.
Under anlæg vil vi blandt andet afsætte 200.000 kr. til renovering af parkeringspladserne ved Ravnkilde Stadion og Haverslevhallen. Vi ønsker også at lave en forundersøgelse af hvordan trafikforholdene og trafiksikkerheden i krydset Mejlbyvej/Bredgade kan forbedres.
Den manglende finansiering finder vi blandt andet ved øget salg af grunde især i Støvring, og ved besparelser på administration og ledelse, samt ved mere udlicitering, der hvor det giver mening.
Forligsgruppens budgetflertal blev vedtaget på byrådsmødet 13. oktober, hvor jeg bad forligsgruppen bekræfte deres udsagn om, at der ikke vil komme tvangsflytninger på Nørager Ældrecenter. Hverken til andre plejecentre eller intern i Nørager. Beboerne vil få tilbud om frivillig flytning efter behov og ønsker. Flytteomkostninger betales af kommunen. Dette bekræftede Anette Søgaard, formand for Sundhedsudvalget, på vegne af forligsgruppen.

Holger Pedersen(C)
Holger Pedersen(C)

 

Holger Pedersen
Byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler