tirsdag, juni 25, 2024

LÆSERBREV: Budget 2017

Byrådet i Rebild Kommune har netop vedtaget budget for 2017. I RebildListen valgte vi at være en del budgetforliget, da vi ønsker at samarbejde konstruktivt for Rebild Kommunes borgere og ansatte.

I budgetforliget, fik vi sat solide aftryk, som også var med til at sikre årene frem, også efter 2017. Dermed fik RebildListen opfyldt langt de fleste af de ønsker til budgettet, som vi bød ind med.

Vi er især tilfredse med, at der blev penge til
• bedre normering i børnehaverne
• flere penge til de ældre end i basisbudgettet
• at besparelserne på de frivillige arbejde på ældreområdet blev halveret
• at skoleområdet får tilført ekstra penge i 2018

På anlægsområdet hæfter vi os især ved:
• Suldrup Børnehave, som får en nødvendig tilbygning.
• 100-personers salen i Skørping.
• multibane i Suldrup.
• mulighed for at få 1.salen på den gamle højskole gjort færdig.
Samlet set et solidt budget for 2017 og overslagsårene, hvor RebildListen som sagt valgte at medvirke konstruktivt i forhandlingerne. Bl.a. baseret på en skattestigning, som vi var med til forvalte på ansvarlig vis, idet Rebild Kommune især i 2018 og 19 stod overfor nogle særdeles svære økonomiske udfordringer. Udfordringer, hvor en beskeden skattestigning nu forhindrer, at der kommer massive besparelser i de år.
Slutteligt glæder vi os over udtalelse fra Social-og indenrigsminister Karen Ellemann (V), i forbindelse med de kommunale budgetter, som bl.a siger om denne særlige mulighed for skattestigning ”…en ordning, hvor der lokalt har været mulighed for at tilpasse skatten. Det er en vigtig del af det lokale demokrati ”
At være ansvarlige, og søge indflydelse, til glæde og gavn for borgere og ansatte i vores lokale demokrati, det vægter vi højere end landspolitiske principper.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler