lørdag, juli 20, 2024

LÆSERBREV: Bliv Trygt (ældre) i Rebild Kommune

laeserbrev_logoNu er en nærmere forklaring om ældreområdet i Rebild Kommune vist på sin plads.
Det er ganske vist, at ældreområdet fik 5 mio. kr. ekstra i ét år i 2016, da ældrepuljen forsvandt. Det blev besluttet i budgetaftale 2016, som 24 ud af 25 byrådsmedlemmer stod bag. Og i samme aftale besluttede samme byrådsmedlemmer, at Sundhedsudvalget skulle tilpasse kapaciteten på ældrecentrene, så de fra 2017 kunne drives 5 mio. kr. billigere.

Altså en bred budgetaftale om:
1) 5 mio., som er en et-årig bevillig i 2016
2) 5 mio., som en hensigt om at finde 5 mio. på kapacitetstilpasning inden 2017
Kapacitetstilpasningen i budgetaftale 2016, – den blev ikke gennemført som aftalt. Og det er da en ærlig sag, at byrådsmedlemmer skifter mening. Men så har man altså et medansvar for at budgettet skrider og de 5 mio. mangler i 2017.

Så når der er 10 mio. kr. mindre til ældre i 2017, så har det intet som helst med beslutningen om dette års budget at gøre. Den regning kan føres direkte tilbage til sidste års budgetforhandlinger, som 24 byrådsmedlemmer har ansvaret for, og som nogle af parterne alligevel ikke ønskede at gennemføre.

Og det var et enigt Økonomiudvalg, der i 2016 ydermere påbød Sundhedsudvalget at finde besparelser på 4 mio. kr. for 2017 og frem.

Besparelser, som et enigt Sundhedsudvalget fandt med stor bekneb, og som ikke undgik at berøre ældreområdet. Derfor bad et enigt Sundhedsudvalget i samme omgang om kompensation for de førnævnte 2 x 5 mio. kr.

RebildListen og de øvrige forligsparter, der står bag budget 2017, er kommet Sundhedsudvalgets i møde med følgende positive muligheder for udvikling fremadrettet:

5 mio til afdækning af kapacitet, der ikke blev gennemført
1 mio kr. til styrkelse af ældreområdet og dermed mulighed for tilbagerulning af besparelser
1 mio kr. til nyt omsorgssystem
900.000 kr. klippekortsordning forudsat finanslovsmidler
950.000 kr. delvis tilbagerulning af besparelse på aktiviteter og frivillige på ældrecentrene
50.000 kr. tilbagerulning af besparelse på hjælpemidler
175.000 kr. tilbagerulning af besparelse sygeplejen
800.000 kr. til styrkelse af akutfunktioner i hjemmeplejen, Kompetenceløft hjemmesygeplejen,
samt fast tilknyttede læger på ældrecentre
700.000 driftsoptimering Nørager Ældrecenter
1 mio. velfærdsinvesteringspulje, som udvalg kan byde ind på

Så hvis vi hæver os op i helikopteren, så er det vores oplevelse, at såvel Sundhedsudvalg som forligsparter bag budget 2017 arbejder langsigtet og visionært for ALLE i Rebild kommune.

På vegne af
RebildListen

Jeanette Sagan
Næstformand
Sundhedsudvalget

Anders Norup
Formand for
Børne- og
Ungdomsudvalget

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler