lørdag, juli 13, 2024

Søndagens tekst uge 45

På søndag den 13. november er det 25. søndag efter trinitatis 2016 og evangeliet er fra Lukas kap. 17 vers 20 til 35

På søndag fortæller Jesus lignelser om Himmeriget, der handler om, at Himmeriget koster alt og kræver alt. Vi husker så selv på, at Himmeriget, Guds rige også skænker alt.
Når Guds rige, Guds vilje, Guds magt og ære lyder i mol, så hører vi, at det koster alt. Men når vi hører om Himmeriget i dur, så hører vi, at det skænker alt. Det er gratis at blive en kristen, men det er ikke gratis at være det, for det koster alt, men husk så, at det også skænker – alt at være en kristen.
Kærligheden til din familie skænker dig alt, men den koster dig også alt – begge dele, for sådan er kærligheden. Vi hører på søndag om kærligheden, der kræver alt.
Jesus siger, at Himmeriget ligner en skat og en perle, som kun kan fås ved at ofre alt, og et vod, der fanger fisk af alle slags, men ved verdensdommen skal de onde skilles fra de retfærdige og kastes i ovnen med ild.
Himmeriget kommer med syndernes forladelse, men kommer i det samme med dom efter fortjeneste, for Himmeriget kommer ganske som kærligheden, både som retfærdighed og barmhjertighed, både med gaven og opgaven, både i mol og i dur. I dur, at du er elsket og i mol, at du skal elske! Anderledes kommer kærligheden ikke, og anderledes kommer Guds Himmerige derfor heller ikke og deraf både det frygtelige og det frydefulde, både i kærlighedens og i Himmerigets nærhed og komme.
Gud fordrer alt, at du skal elske, og her hægtes du af, for det kan du ikke, og det vil du ikke, men Gud skænker også alt, og det er derfor, at vi holder ved i troen, håbet og kærligheden til Jesus.

Svend Schultz-Hansen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler