tirsdag, juni 25, 2024

Mindeord

Billede fra Edit’s udnævnelse til Årets Borger i Nørager 1993

Mindeord
Tidligere vognmand, Edith Kristensen, Nørager, er død, 89 år gammel. Edith er født og opvokset på Fyn, hvor hun efter 7 års skolegang kom ud at tjene som ung pige i huset. Hun mødte sin kommende mand, Niels Kristensen, da han var på Køng Højskole på Fyn. De blev gift i 1949 og etablerede sig i Nørager, hvor han sammen med en bror var begyndt som vognmand.
Niels Kristensen blev kort efter eneejer af vognmandsforretningen, der hurtigt voksede sig stor, og Edith varetog pasningen af hus og de fire børn, som efterhånden kom til. Ved siden af passede hun også vognmandsfirmaets telefon og var på den måde dybt engageret i forretningens drift.
På Ediths 37 års fødselsdag, den 25. januar 1964, døde Niels Kristensen på Aarhus Kommunehospital efter nogle måneders sygdom, og Edith stod nu tilbage med fire børn i alderen 5, 9, 11 og 13 år og en virksomhed med 16 medarbejdere. De fleste ville vel have afhændet firmaet i en sådan situation, men det gjaldt ikke for Edith, som i stedet tog udfordringen op. ”Jeg havde kun syv års skolegang, og hvad skulle jeg ellers have givet mig til for at klare mig med fire børn,” var hendes konklusion og hendes svar til dem, der spurgte hende, herunder også det pengeinstitut, der skulle være med til at finansiere købet af fire nye lastbiler, som Niels havde købt inden sin død.
Til alles beundring klarede Edith udfordringerne som chef for et firma, hvor hun skulle kunne kontaktes af sine chauffører døgnet rundt. Det var før mobil telefonens tidsalder, og det betød, at Edith, når hun var på besøg hos familie og venner, altid måtte orientere sine folk om, hvor hun befandt sig, og mange gange var der selv om aftenen behov for, at hun kunne tage en hurtig beslutning eller give en besked, når en chauffør ringede hjem.
Det skulle hurtigt vise sig, at Edith ikke blot kunne klare virksomheden og pasning af børnene, men også havde kræfter til at påtage sig andre opgaver. Hun havde fra barnsben af dyrket gymnastik, og det fik egnens borgere, både børn, voksne og ældre glæde af gennem årene. Talrige er de mennesker, som hun har ”herset” med i gymnastiksalene, i hallerne og ude i det fri. Lige til sin død var hun således leder af et gymnastikhold for ældre i Nørager.
Edith var initiativtager til ældreidrætten inden for Dansk Gymnastik og Idræt i Vesthimmerland, hvor hun blev organisationens første formand. Og hun var i sin tid med til at etablere idrætsefterskolen i Haverslev. Desuden var hun i en periode medlem af skolekommissionen, hvor hun også ydede en stor indsats. Ved siden af var hun en trofast gæst på byens plejehjem, hvor hun besøgte de ældre og ofte gik tur med en beboer i en kørestol. Som folkevalgt medlem af Ældrerådet i Nørager Kommune arrangerede hun fester for beboerne og fungerede i øvrigt som frivillig medhjælper.
Som en anerkendelse for sin mangeårige og utrættelige indsats blev hun i 1997 kåret som ”årets ældreven” i Nordjylland ved en højtidelighed i Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor anerkendelsen blev overrakt af den daværende amtsborgmester, Søren Madsen. I den begrundelse, der lå til grund for den fornemme anerkendelse, lød det bl.a.: ”Hun har været et lysende eksempel for borgerne i Nørager, hvor hun er højt respekteret. Derfor fortjener hun at blive årets ældreven.” Hun har derfor også været kåret som Årets Borger i Nørager.
I forhold til sin familie har Edith Kristensen foretaget lange rejser med hvert af sine seks børnebørn et efter et efterhånden, som de kom i 12-års alderen. Det har været to rejser til Grønland, to til Island, 1 til Kina og 1 til Thailand.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler