søndag, april 21, 2024

Søndagens tekst uge 46

SØNDAGENS TEKST i Nørager Avis i uge 46 – 2016.
Søndag den 20. november er sidste søndag i kirkeåret og dagens evangelium står i Matthæus-evange-liet 11, 25-30.

Vi er på søndag nået til den sidste søndag i det gamle kirkeår. Snart skal vi til at tage hul på adventstiden med alle dens traditioner og gøremål op til jul. Men inden da skal vi ved gudstjenesterne i folkekirken på søndag høre nogle ord af Jesus, som er gode at høre som afslutning på det gamle år og som en god optakt til det nye år. Vi skal nemlig høre Jesu indbydelse til mennesker: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”. Og sammen med det skal vi høre om det nære forhold mellem Jesus og Gud Fader.
Der kan være mange forskellige slags byrder, som vi mennesker kan komme til at bære på. Der kan være mange forskellige ting, der kan slide på os, så vi bliver trætte. Det kan være konkret modgang i form af sygdom, sorg, arbejdsløshed, familiære problemer eller andre ting. Det kan være dårlig samvittighed overfor andre mennesker og overfor Gud for ting, som vi ikke fik gjort eller som vi fik gjort forkert. Eller det kan være forskellige sårede følelser eller skuffede forventninger, som vi bærer på og som tager livsglæden fra os. Den slags byrder og slidsomme ting i livet vil Jesus dele med os og bære for os.
Det vil han gøre, ved at vi kommer til ham i bøn og syndsbekendelse og tillid til ham. Han lover så at give os hvile. Det kan han gøre som ham, der døde på korset under byrden af alle menneskers svigten og synd. Han befrier os fra selv at skulle bære byrden af vore synder over for Gud. Han kan ved Guds opstandelseskraft hele de sår, som vores egen eller andres svigten har skabt i os – og han kan skabe en udvej af de problemer, som vi ikke selv kan se nogen udvej af.
Det er ikke en garanti for et let og behageligt liv uden modgang og på første klasse – men det er et løfte fra Guds søn om, at han vil møde dem, der stoler på ham, med sin fred og velsignelse og nåde. Det er et løfte om, at der er hvile for trætte sind at finde hos Guds søn.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler