lørdag, juli 20, 2024

REGAN Vest med i finanslovsforlig

regan-vest
Det forventes først at det bliver i 2020 at dørene åbnes for offentligheden.

Nu mangler kun en endelig vedtagelse af finansloven, før arbejdet med at åbne kold-krigs-bunkeren for offentligheden kan gå i gang

I det netop indgåede finanslovsforlig står REGAN Vest til et årligt driftstilskud på 2,6 mio. kr. fra staten, og dermed er Nordjyllands Historiske Museum rykket endnu et skridt nærmere en endelig bekræftelse på, at der bliver penge til at drive stedet som museum. Det eneste, der nu mangler, er en endelige vedtagelse af finansloven, og det sker formentlig ved en tredjebehandling i Folketinget inden jul.
Forude venter mellem tre og fire års arbejde med at klargøre anlægget, før publikum kan lukkes ind – et arbejde, Nordjyllands Historiske Museum glæder sig meget til.
”En bedre julegave kan man næsten ikke ønske sig. Vi har arbejdet hen imod det her i mange år, og vi er mere end klar til at gå i gang med sidste – om end omfattende – del af arbejdet, så vi snart kan dele denne unikke oplevelse med et stort publikum fra både ind- og udland”, siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum og tilføjer:
”Der er så mange, der har hjulpet det her på vej og støttet i bestræbelserne på at åbne anlægget for offentligheden, og det er dejligt at se, at vores drømme og planer nu er et skridt tættere på at kunne realiseres. Det er mindre end et halvt år siden, at samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland afsendte en fælles anmodning til regeringen om støtte til REGAN Vest. Og i forbindelse med finanslovsforslaget for 2017 er projektet blevet støttet af en række gode nordjyske folketingspolitikere. Det er i sandhed hele Nordjyllands projekt, og REGAN Vest bliver en helt unik attraktion for både lokale, nationale og internationale gæster, lige som det bliver et fantastisk tilbud til skoler. Der findes ikke et tilsvarende kold-krigs-anlæg, der står så autentisk noget andet sted i verden”.
REGAN Vest er beliggende i Rebild kommune, som er én af fire kommuner, Nordjyllands Historiske Museum har det museumsfaglige ansvar i, (de øvrige er Aalborg, Jammerbugt og Mariagerfjord). Museet har i flere år arbejdet med registrering af anlægget og dets historie. Man har også udarbejdet en forretningsplan for at drive REGAN Vest som museum, og det er dette arbejde, Nordjyllands Historiske Museum nu kan fortsætte. Museet kan gå videre med fondsansøgninger, for uden generøse tilskud fra fonde og lignende til anlægsarbejderne, går det ikke. Så snart midlerne er sikrede, skal anlægget de kommende år klima- og brandsikres, der skal laves handicapadgang, etableres velkomstcenter, opbygges udstillinger og ikke mindst laves skoletilbud. Det forventes, at REGAN Vest kan åbne for offentligheden i 2020.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler