onsdag, april 17, 2024

Søndagens tekst uge 49

Lysets dronning går med glans, bærer lyset mod Sankt Hans, går mod lyse tider!
Tænder lys i hjertet vort, byder mørket vige bort, lys til alle sider!

Juleenglen bringer håb, bærer lyset over dåb, vinteren er omme!
Alt, hvor der var mørkelagt, lyser op hvor hun har bragt, bud om lysets komme!

Santa Lucia – lys i vore kerter.
Santa Lucia – lys i vore hjerter.

Lysets dronning går med glans, spreder glæde, sang og dans, som sig julen nærmer!
Den skal finde lyset hos, hvo ej agter jordisk gods, den som lyset skærmer!

En ældre Lucia-sang, som havde sin gang blandt andet i en Pyrus-julekalender for en god del år siden, synger smukt om Julens Engel, dåbens lys og den, som skærmer lyset.
Her er Lucia en gavebringer og lysbringer, den, der bringer lys til dåben og håb til troen. Oprindeligt var Lucia dog en rig, ung kvinde fra Sicilien, der døde som martyr i år 304, fordi hun nægtede at afsværge sin tro. Efter sin død blev hun kåret som katolsk helgeninde.
På den tid, da Lucia levede, herskede kejser Diokletian, som forfulgte og dræbte kristne, ofte på ganske brutale måder. Derfor gemte mange kristne sig under jorden i gravhuler, og dermed var de afhængige af medkristne, der turde bringe mad og drikke ud til dem om natten.
Lucia var ét af de mennesker, som hjalp, og for at finde vej i mørket havde hun bundet en krans om hovedet og sat lys i den. Det gik godt en tid, indtil hendes kommende mand opdagede, hvad hun lavede og angav hende til myndighederne. Da kejserens mænd ville slæbe af med hende for at sælge hende til et bordel, kunne selv 1000 okser ikke rykke hende ud af stedet, og da man forsøgte at brænde hende på bålet, ville det ikke fænge. Først da dommeren selv stak hende ned med sit sværd, døde hun den 13. december år 304.
Der er mange legender omkring Lucias liv, og der er også flere mirakler forbundet med hende. Blandt andet skulle Lucia have set Sankt Agnethe i et syn, hvor hun fortalte hende, at hun selv var stærk nok i troen til at helbrede sin egen mor.
Hendes festdag ligger på hendes dødsdag den 13. december, og da hendes navn betyder lys, forbindes hun ikke bare med lys og glæde, men er faktisk blevet skytshelgen for blinde.
Til trods for at Lucia er en katolsk helgeninde fejres hun i de nordiske – protestantiske – lande på sin helgendag, som er den 13. december. Måske fordi lysets tilbagevenden altid har spillet en stor rolle heroppe nordpå.
Og så må vi jo ikke glemme, at Lucia var et forbillede i sin behandling af sine medkristne, som hun bragte mad, lys og håb i trængte tider

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler