søndag, maj 19, 2024

LÆSERBREV: Stop slingrekursen i Nørager

Poul Larsen Medlem af ældrerådet i Rebild kommune
Poul Larsen
Medlem af ældrerådet i Rebild kommune

Som medlem af Ældrerådet i Rebild kommune, og med særlig tilknytning til Nørager Ældrecenter (NÆC), har det været en beskæmmende oplevelse at følge den behandling sundhedsudvalget/byrådet i flere år har udsat NÆC for. Først var det usikkerheden om fremtidig placering af boformerne i Terndrup og Støvring, der skabte tvivl om, hvad byrådet ville med NÆC. I denne periode på flere år var der ikke normal indskrivning i Nørager, og derved skabtes den lave belægning, som åbenbart er alibiet for stadig at føre en ødelæggende slingrekurs overfor NÆC. Efter at have truet med total lukning i foråret 2016 lykkedes det et flertal i byrådet at afværge denne trussel på junimødet.
Derefter havde jeg selvfølgelig en forventning om beslutningen loyalt blev ført ud i livet. Det skulle dog vise sig at ikke at være tilfældet, idet jeg er vidende om at såvel beboer til en ledig ældrebolig og en plejebolig er placeret udenfor Nørager. Derved fastholder man jo den lave belægning!
Ved endelig budgetlægning for 2017 viser det sig så, at dele af flertallet fra junimødet går med i et budgetforlig, der amputerer NÆC med Pyramiden, for at skaffe en relativ lille besparelse.
I ældrerådet bliver vi orienteret om de udfordringer RK står overfor i nærmeste fremtid bl.a. tidligere og tidligere udskrivning fra sygehusene. Det forventes at give voldsomt pres på hjemmesygepleje og aflastningsstuer, som svarer til et mindre ældrecenter.
Derfor er det dybt foruroligende, at et flertal i Økonomiudvalget nu foreslår Pyramiden anvendt til midlertidig boligplacering af flygtninge. I Nørager har vi i forvejen ca. 40% af RK`s boligplacerede flygtninge, så vi har taget mere end vores andel. Vi har efter min og mange andres mening allerede overskredet smertegrænsen, hvis der fortsat skal være et godt forhold til de fremmede.
Derfor foreslår jeg at RK tilbyder beboerne i ældreboligerne (beskyttede boliger) at flytte ind i Pyramiden indtil der om ganske få år igen er behov for flere plejeboliger. Reduktionen af plejeboliger på NÆC har allerede medført, at en borger i Nørager ikke kan komme ind i en plejebolig.
Herved kan RK medvirke til at skabe den ro om Nørager Ældrecenter som både beboere og pårørende, samt personale og de mange frivillige i høj grad fortjener efter mange års usikkerhed.

Læs artikler herom

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler