onsdag, juni 19, 2024

Nørager borgere frygter for nye byrådsplaner

Planer om at placere yderligere 36 flygtninge midt i Nørager by

jeppe_ugult-hansen_rgb
Selvfølgelig skal flygtninge hjælpes og passes på.
Det er den klare holdning blandt Nørager borgerne, men et nyt forslag, der forventes at blive vedtaget på det næste byrådsmøde, har øget bekymringen om holdbarheden i de planer som Byrådet gør klar til.
I et læserbrev her i avisen lufter Byrådsmedlem Holger Pedersen, fra Det Konservative Folkeparti, sin bekymring for det netop stillede forslag om at placere yderligere 36 flygtninge i Pyramiden på Nørager Plejehjem.
På et netop afholdt Økonomiudvalgsmøde i Rebild Kommune blev forslaget indstillet til godkendelse på Byrådsmødet den 22. december der holdes i Terndrup.
Mange Nørager borgere er allerede nu utilfredse med fordelingen af flygtninge og der er en ens holdning i de kommentarer som Holger Pedersens opslag har fået.
Stemningen understøttes også af et netop offentliggjort bilag der viser den aktuelle fordeling i Rebild Kommune. Holger Pedersen oplyser at gennemføres forslaget, så vil ca. 10 % af Nøragers Befolkning være flygtninge. Et tal der vil besværliggøre en ordentlig integration.
sider-fra-punkt-87-bilag-1-temamoede_modtagelse_og_boligplacering_af_flygtningeI et læserbrev, også i Nørager Avis i denne uge, istemmer Jeppe Ugilt og udtaler ”Det er vigtigt at pointere, at det her ikke handler om, hvorvidt vi skal hjælpe mennesker i nød, eller om hvor mange flygtninge Danmark skal modtage, for det er suverænt landspolitisk, det bliver besluttet. Uanset hvilken holdning man måtte have til udlændinge- og flygtningepolitik, så modtager vi her i kommunen det antal flygtninge, som staten beslutter. Hvis vi skal håndtere den opgave bedst muligt for både flygtningene og ikke mindst Rebild Kommunes borgere, så skal de fordeles jævnt rundt i hele kommunen”
En af begrundelserne for at placere flygtninge på Nørager Ældrecenter er den meget lave belægningsgrad af ældre der i øjeblikket er. Der har tidligere været spekulationer og påstande om at ældre der ønskede at benytte centeret i Nørager, er blevet henvist til kommunens andre ældrecentre, for herved at bibeholde den lave belægningsgrad. Poul Larsen, der er tidligere borgmester i den gamle Nørager Kommune, udtaler i sit læserbrev at han er vidende om 2 beboere der er henvist til boliger udenfor Nørager. Han udtaler yderligere ” det er dybt foruroligende, at et flertal i Økonomiudvalget nu foreslår Pyramiden anvendt til midlertidig boligplacering af flygtninge. I Nørager har vi i forvejen ca. 40% af RK`s boligplacerede flygtninge, så vi har taget mere end vores andel. Vi har efter min og mange andres mening allerede overskredet smertegrænsen, hvis der fortsat skal være et godt forhold til de fremmede”
Det hele afgøres på torsdag til årets sidste byrådsmøde der afholdes i Terndrup. En lang række personer fra Nøragers lokalområde har allerede tilkendegivet at de agter at møde op for at deltage i debatten herom.

Læserbrev fra Holger Pedersen
Læserbrev fra Jeppe Ugilt
Læserbrev fra Poul Larsen
Se hele bilaget fra AMU’s temamøde

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler