torsdag, juli 18, 2024

Resume af Rebild byråds behandling af midlertidige boliger til flygtninge i Nørager Ældrecenter

sider-fra-punkt-87-bilag-1-temamoede_modtagelse_og_boligplacering_af_flygtningeByrådet traf den 23. juni 2016 beslutning om at etablere 3040 midlertidige boliger til flygtninge i “Gården” i Øster Hornum. Idet der kommer færre flygtninge til Rebild Kommune end forventet foreslås det, at der i stedet etableres midlertidige boliger til flygtninge i boenheden Pyramiden på Nørager Ældrecenter.

Som led i regeringens topartsaftale med KL blev det i foråret besluttet at afsætte en pulje på 75 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til statslig medfinansiering til etablering af midlertidige boliger.

Rebild Kommune har ansøgt puljen om midler og har den 1. juli fået tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om støtte på 1,255 mio. kr. til etablering af 3040 midlertidige boliger til flygtninge i “Gården”.

Efter dette tilsagn er der imidlertid sket nyt i sagen på to områder:

Antallet af forventede flygtninge til Rebild Kommune i 2017 er reduceret siden de i foråret udmeldte forventninger. I foråret blev forventet tilgang af flygtninge på 117 nu forventes 65 i 2017. Det betyder, at etablering af 3040 midlertidige pladser på “Gården” vurderes at være flere end behovet.

Der er indgået budgetforlig med beslutning om at nedlukke 6 pladser i boenheden Pyramiden på Nørager ældrecenter, og at disse boliger kan stilles til rådighed for andre boligsøgende.

De to nye forhold afstedkommer en mulighed for, at der etableres midlertidige boliger i Boenheden Pyramiden på Nørager Ældrecenter fremfor på “Gården”. Taget på såvel boenheden Pyramiden som boenheden Oasen skal dog renoveres, idet undertaget på bygningerne er utæt. Desuden vil det være nødvendigt at opsætte en fast væg mellem Ældrecentret i Nørager og Pyramiden, således to bygninger adskilles fysisk uden mulighed for direkte adgang. Disse istandsættelser vil kunne finansieres med 50% statsligt tilskud.

Forvaltningen bemærker, at de nuværende 5 beboere i Pyramiden alle har taget imod tilbud om flytning til anden bolig på Nørager Ældrecenter og tagrenovering på Boenheden Oasen er igangsat.

Rent lovgivningsmæssigt åbner en lempelse af regler om anvendelse af ledige almene ældreboliger op for midlertidig boligplacering af flygtninge.

Der skal senest den 31. december indsendes udbetalingsblanket til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, hvis der skal opnås tilskud. På dette tidspunkt skal der foreligge budget.

Et flertal (Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste, Socialdemokraterne, Rebildlisten, Oplandslisten) indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Konservative og Venstre fastholder, at der ikke placeres flygtninge i Pyramiden ved Nørager Plejecenter.

For godkendelse som indstillet med den tilføjelse, at der højst kan placeres 18 beboere i pyramiden stemte 16 (Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste, Socialdemokraterne, Rebildlisten, Oplandslisten, Enhedslisten)

Imod stemte 8 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Jeppe Ugilt). Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Jeppe Ugilt finder, at nye flygtninge bør placeres i de byer som kun har få eller ingen flygtninge i forvejen.

Læs Nørager Avis’ artikel om sagen her.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler