Klaus-Anker Hansen

Mit navn er Klaus-Anker Hansen. Jeg bor i Støvring og er gift med Annette. Vi har 3 voksne børn Majken, Lærke og Mads.

Jeg er uddannet folkeskolelærer, og jeg underviser på Karensmindskolen i Støvring. Herudover er jeg elevcoach og SSP-konsulent i Rebild Kommune.
Lidt om mig selv
– 16 års erfaring indenfor et bredt felt af de kommunalpolitiske områder.
Jeg har været 1. Viceborgmester, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og netop nu er jeg formand for Børne- og Ungdomsudvalget.
Jeg finder stadigvæk det politiske arbejde spændende. Politik handler for mig om at skaffe sig indflydelse, og samtidig gennem samarbejde med resten af byrådet at finde de bedste løsninger for borgerne.
Det vil jeg kæmpe for:
Børn og unge!
Vore børn og unge fortjener en god start. Det skal vi sørge for ved at sikre, at vore daginstitutioner og skoler er af god kvalitet, og at de indbyder til at børnene både trives, udvikler sig og lærer.
Vore daginstitutioner er gode, men de kan gøres endnu bedre, og det skal bl.a. ske ved at området tilføres flere ressourcer.
Vi har gode folkeskoler i Rebild Kommune, skoler der leverer fornemme resultater i sammenligning med andre kommuner. Dette på trods af at de økonomiske ressourcer de i dag tildeles, slet ikke kan måle sig med andre kommuners.
Det skal vi have forbedret!
De frivillige foreninger!
Jeg vil kæmpe for, at kommunens frivillige foreninger får optimale vilkår. Det kræver at vi både kan og vil foretage løbende forbedringer og investeringer på området.
Et godt arbejdsmiljø og fokus på erhvervsudvikling og bosætning!
Kommunens mange medarbejdere skal sikres ordentlige arbejdsforhold.
Vi skal sørge for, at der sker erhvervsudvikling mange steder kommunen. Støvring og Haverslev er på grund af nærheden til motorvejen de mest oplagte, men Terndrupområdet er også interessant.
Vi skal hele tiden sørge for at have byggegrunde parat, så vi kan tiltrække nye borgere.
Støvring og mod til nytænkning!
Indenfor byfornyelse og bosætning gennemgår Støvring by i øjeblikket en fantastisk udvikling. Den udvikling skal udnyttes og understøttes bl.a. ved byggemodning af nye boligområder øst for banen og i Støvring syd.
Vi skal have modet til at tænke nyt. Byrådet har netop godkendt det første bæredygtige byggeri i Rebild kommune – en ny børnehave øst for banen.
I samme område har byrådet fået forelagt en ide til en helt anderledes form for bebyggelse. En bydel der kunne komme til at bestå af sammenbyggede huse med spændende arkitektur – såkaldte “town-houses” – en bydel der vil fremstå markant anderledes end noget vi kender i dag!
Lad os prøve det!
Er du enig? Så stem personligt på Klaus Anker Hansen
Den Sociale Fællesliste!