Rasmus Rask

Jeg hedder Rasmus Rask og er 34 år og bosat lige uden for Haverslev.

I de sidste 4 år har jeg repræsenteret den Sociale Fællesliste i byrådet, hvor jeg har siddet i Kultur & fritidsudvalget og været formand for Børne og Ungeudvalget, der arbejder med anbringelser uden for hjemmet. I Kultur & fritidsudvalget har jeg haft den store fornøjelse at kunne følge de mange gode projekter frivillige og foreninger i hele kommunen arbejder med og her er virkelig tale om ildsjæle, der er med til at gavne vores tilflytning og gøre Rebild kommune attraktiv at bo i.
De sidste 1½ år har jeg været medlem af Teknik & miljøudvalget og har fundet det spændende at få et indblik i de opgaver kommunen varetager. Teknik & Miljø er et fagområde, der ligger lidt væk fra mit normale arbejdsområde, men det er virkelig et vigtigt udvalg og det giver en god forståelse for hele arbejdsprocessen i kommunen og her er et område der virkelig har brug for et løft således vi kan understøtte den gode udvikling i kommunen og få udarbejdet de nødvendige tilladelser, der muliggør fortsat udvikling i hele Rebild.
Jeg er uddannet folkeskolelærer, men har de sidste år arbejdet som centerkoordinator i Rebild Ungdomsskole, hvor jeg blandt andet har haft ansvaret for vores lokale ungecenter i Nørager. Arbejdet med formidling og ungeinvolvering fylder meget i mit liv og jeg synes at det er et stort privilegium, at kunne arbejde med disse interessante og vigtige områder og være med til at give de unge en stemme i kommunen.
I min fritid har jeg de sidste år været med til at lave byfest i Haverslev, specielt revyen har haft min interesse og fokus. Det har været en stor fornøjelse at kunne bidrage til vores lokalsamfund på en humoristisk og sjov måde og samarbejdet med de mange andre lokale frivillige er altid berigende og inspirerende.
3 mærkesager:
Ungeinvolvering og ungeinddragelse;
De unge skal høres og inddrages i de beslutningsprocesser der vedrører dem i kommunen. Der skal i højere grad fokuseres på, hvilke tiltag de unge kan bidrage med til at styrke kommunen i forhold til bosætning og sikring af et aktivt ungeliv.
Borgeren skal være i centrum:
Der skal være ekstra gode vilkår for børn, unge og ældre, som har behov for kommunale tilbud såsom børneinstitutioner, fritidstilbud og ældrepleje. Kommunen skal tage hånd om disse borgere med sund fornuft og ordentlighed, der skal være respekt for den enkelte.
Et aktiv og sundt kultur og fritidsliv:
Vi skal være en kommune, der har stor fokus på alle de spændende og vigtige projekter der foregår rundt om i kommunen. Det er disse ildsjæle, der er med til at gøre Rebild kommune til et attraktivt og dejligt sted at bo. Det er vigtigt at vi tør give plads til dem og de projekter der kommer op og understøtter de processer, hvor vi som kommune kan være behjælpelige med at sikre en succes.