torsdag, juli 18, 2024

Uddrag fra byrådsmøde d. 22. december

skraldespand-2
Rebild kommune har nu vedtaget forslaget om kildesortering af affald, Der indføres derfor indsamling af plast, metal, papir og pap i stedet for den nuværende papirindsamling. Alle boliger får leveret materiel: 1 x 240 L grå container med skillevæg og låg. Skillevæggen deler containeren i to kamre. Det ene kammer er til plast og metal. Det andet kammer er til papir og pap.

Det punkt der tiltrak sig mest opmærksomhed, var indretningen af midlertidige flygtningeboliger i Pyramiden ved Ældrecentret i Nørager. Jeg argumenterede imod placeringen, idet jeg finder, at det vil skabe et urimeligt pres på beboerne, og dermed på de pårørende og personalet. Jeg appellerede til byrådet, at det skrives til referat, at der maksimalt placeres 3 personer pr. værelse, hvis forslaget vedtages. Jeg argumenterede også imod det stigende antal flygtninge som bliver boligplaceret i Nørager. Med dette tiltag kommer vi over 100, hvilket er over 40% af flygtningene i Rebild Kommune. Min bekymring bunder i, at de frivillige belastes urimeligt hårdt, og at vi hurtigt kan tabe den gode integration på gulvet. Den bedste integration foregår ude blandt almindelige borgere, i skolen, foreninger, idrætsklubber, almindeligt socialt samvær osv. En opgave som bliver sværere og sværere jo flere der skal integreres det enkelte sted. Det store frivilligheds arbejde som spontant startede for ca. 20 år side, da der også kom mange flygtninge til Nørager, risikerer at bryde sammen. Imidlertid fastholdt budgetgruppen (Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste, Socialdemokraterne, Rebildlisten, Oplandsslisten og Enhedslisten. SF havde afbud til mødet) forslaget, som blev vedtaget med den tilføjelse, at der højst kan placeres 18 flygtninge i Pyramiden. Imod stemte Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Jeppe Ugilt med den tilføjelse, at man finder, at nye flygtninge bør placeres i de byer, som kun har få eller ingen flygtninge i forvejen.

Tillæg til affaldsplan har været i høring og blev vedtaget som fremlagt. Man kan læse nærmere om kildesorteringen under TMU punkt 161, 7.sept. Eller på hjemmesiden under Rebild Kommunes affaldsplan. Tiltaget forventes igangsat ca. 1. oktober 2017.

I forbindelse med ønsker om at udvide arealerne til boligbebyggelse i Støvring og Skørping, havde Erhvervsstyrelsen nedlagt veto mod udvidelse. Imidlertid er der efter forhandlinger fundet mulighed for at udvide områderne, mod at nogle andre områder, der ikke er aktuelle til boligbyggeri, lige nu tages ud af planlægningen.
Der har i lang tid været arbejdet med forslag til ny kommuneplan 2017-2029. Planen sendes i høring i 8 uger, og der afholdes offentlige møder i høringsperioden.
Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet i 2 områder: 1) Guldbæk og Øster Hornum og 2) Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. Efter høring er der sket få justeringer og indsatsplanen blev vedtaget.

Jeg vil hermed gerne takke alle mine interesserede læsere for god debat og opbakning.

Holger Pedersen(C)
Holger Pedersen(C)

Alle ønskes et rigtigt Godt Nytår!
Holger Pedersen byrådsmedlem liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler