tirsdag, juni 25, 2024

Kom og se det nye sundhedshus i Nørager

sundhedshus
I Nørager indvier man nu første etape af et nyt sundhedshus, der foruden en moderne tandklinik også rummer lokaler til tre mindre sundhedsfaglige områder.

Bag projektet ligger den helt særlige historie, at det er lokale borgere, der har købt den tidligere nedslidte Danske Bank bygning og derefter renoveret og omdannet den til det nye formål, så den nu fremstår med lyse og venlige kliniklokaler.
Det var oprindeligt portspecialist Johnni Kristensen, der tog initiativ til at købe bankbygningen med det formål, at man her skulle forsøge at opbygge et sundhedshus, der skulle være med til at sikre, at byen fortsat kan have både en læge- og en tandlægefunktion, når tandlæge Hans Troest og senere læge Peter Aaquist engang vil gå på pension.

Læs mere om tilblivelsen af Sundhedshuset

Johnni Kristensen købte bankbygningen i samarbejde med to andre lokale håndværkere, murermester Jens Jacob Jensen, og tømrermester Jonny Ibsen. Da Jeppe og Erik Ugilt Hansen, Volstrup, blev præsenteret for projektet, lød deres melding straks, at det projekt ville de gerne medvirke til at få realiseret. Resultatet blev, at de fem i fællesskab dannede det selskab, der har stået for finansiering af købet og ombygningen, og som nu lejer huset ud til aktører inden for sundhedsvæsenet.

Læs her mere om Tandlæge Hans Troest takker af

Erik Ugilt Hansen er jo opvokset i Nørager, og han har lige siden haft stor veneration for byen, og sønnen Jeppe er som byrådsmedlem meget optaget af, at også de mindre byer i kommunen skal have en mulighed for at udvikle sig. Derfor har de to ønsket at være med til at sikre Nørager et sundhedshus.
”Her var vi heldige, at en ung og kompetent tandlæge, Andreas Simonsen, viste sig at være interesseret i at etablere klinik i Nørager, da Hans Troest ville afhænde sin virksomhed, og da han blev bekendt med planerne for det nye hus,” fortæller Jeppe Ugilt Hansen. ”Tandklinikken fylder det meste af huset ud, men vi har dog også fået plads til et par lokaler til Peter Aaquist til brug for psykolog og akupunktør samt et lokale til en fodterapeut.”
”Målet er på sigt at bygge den nuværende lægepraksis sammen med den tidligere bankbygning, så der også bliver skabt moderne klinikfaciliteter for en eller flere læger på det tidspunkt, hvor Peter Aaquist måtte ønske det. Vi tror nemlig, at det er helt afgørende, at vi kan stille moderne faciliteter til rådighed, hvis vi også fortsat skal have en lægefunktion i byen, når Peter Aaquist engang ønsker at gå på pension,” fortæller Jeppe Ugilt Hansen.

Læs mere om tandlægen flytter i nye lokaler

Ved indvielsen vil der først blive givet en kort præsentation af sundhedshuset fra investorernes side, og den nye tandlæge vil fortælle om sin oplevelse af at være startet som privat praktiserende tandlæge i Nørager. Derefter vil der være åbent hus, hvor alle er velkomne til at bese faciliteterne. ”Vi opfordrer byens og egnens beboere til at benytte denne lejlighed til at se, hvordan den tidligere bankbygning nu er blevet et moderne sundhedshus, og vi håber naturligvis på, at man slutter godt op om de nye forretningsdrivende i sundhedshuset,” slutter Jeppe Ugilt Hansen.
noerager-sundhedshus

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler