søndag, maj 19, 2024

Må du holde høns i byen

Er du træt af naboens hane galer tidlig om morgenen, eller at du kan høre hunde hele natten

img_0075Der er regler for dyrehold alle steder, også i byen. Har du valgt at holde høns, så er det den lokale kommune der udstikker retningslinjerne for hvor mange du må holde.

I de fleste kommuner er reglen at der må holdes op til 10 høner og maks. 1 hane.
Det er ejerens ansvar at sørge for at sætte sig ind i og overholde de gældende regler og samtidig ikke være til gene for naboer. En hane vil typisk gale meget tidlig om morgenen, og kan derved genere. Derfor kan der være specielle regler for at hanen skal holdes i et mørkt hønsehus indtil det formodes at naboerne er stået op.
Hvis der til kommunen klages over larm, kan kommunen kræve forbedringer af hønsehuset, herunder at det støjdæmpes og mørklægges. I yderste konsekvens kan den forlange slagtning af hanen.

Reglerne for støj gælder også hundeejere, her må du have maks. 4 hunde uden special tilladelse fra kommunen. Samtidig er du ansvarlig for at de ikke støjer for meget. Et hundeudvalg, der er nedsat af regeringen, har her 3 eksempler på hvad der bør give anledning til at politiet skal skride ind.
-Hvis hunden gør i omkring 30 minutter i træk eller derudover i mere end 3 af ugens dage.
-Hvis hunden gør i ca. 5 minutter i træk eller derudover mere end 4 gange om dagen i mere end 3 af ugens dage.
-Hvis hunden gør kortvarrigt, f.eks. under 5 minutter, men sammenlagt i mere end ca. 60 minutter på en dag i mere end 3 af ugens dage.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler