tirsdag, april 23, 2024

LÆSERBREV: Sik-sak kurs om plejehjem og flygtninge

laeserbrev_logoPå byrådsmødet den 22. december 2016 besluttede et flertal, at man vil inddrage Pyramiden på Nørager Plejehjem til flygtninge, og at man vil undlade at etablere flygtningeboliger i Øster Hornum sådan, som det ellers var besluttet et halvt år tidligere, den 23. juni 2016, hvor man i øvrigt også havde vedtaget, at Nørager Plejehjem incl. Pyramiden og Oasen fremover fuldt og helt skulle anvendes som ældre-, pleje- og aflastningsboliger.
Beslutningen i juni 2016 om at bevare plejehjemmet til sit oprindelige formål skete med et snævert flertal på 13 mod 12, og det har mindretallet åbenbart ikke ville affinde sig med. Ved hjælp af nogle byrådsmedlemmer, der var parate til at skifte standpunkt, lykkedes det så her få måneder senere at ”tage endnu en bid” af plejehjemmet. Det er Den sociale Fællesliste, Enhedslisten og Oplandslisten, der har skiftet standpunkt. Nogle tager åbenbart stilling til sagerne efter, hvordan vinden blæser til, eller man lader sig overtale til at ændre standpunkt mod at få andre ting med i et såkaldt ”budgetforlig”.
Man kan undre sig over, at der lige pludselig ikke skal skaffes plads til flygtninge i Øster Hornum, hvor hele fire af byrådets medlemmer er bosiddende. Foruden borgmesteren er det Annette Søegaard, Per Vilsbøll og Thøger Elmelund Kristensen. Her ville de fire jo ellers have haft mulighed for at vise omverdenen, hvordan man lokalt kan tage imod flygtninge på en ordentlig måde. Om nødvendigt kunne man hente inspiration i Nørager, hvor flygtningearbejdet har fungeret fint, selvom byen forholdsmæssigt har langt den største part af de flygtninge, der hidtil er placeret i Rebild Kommune.
Og man kan undre sig over, at byrådet kan finde på at ændre en beslutning om plejehjemmets status så radikalt efter få måneder uanset hvad, man finder på af (bort)forklaringer. Det giver ikke megen tillid til byrådets arbejde. Beslutningen om nu at fjerne yderligere en bid af plejehjemmet forøger den usikkerhed, som hjemmets beboere og ansatte allerede har været udsat for gennem flere år. Nu siger man ganske vist, at der denne gang er tale om en midlertidig situation, men når det samtidig er vedtaget, at Pyramiden med en mur skal adskilles fra plejehjemmet, hvem tror mon så på byrådets ”tilsagn” om det midlertidige. Byrådet har jo netop vist, hvor hurtigt ”vinden kan vende”.
Men samtidig kan beslutningen komme til at gå ud over de flygtninge, der allerede er placeret i Nørager, eller de ekstra op til 18 flygtninge, som man nu vil placere i Pyramiden. I Nørager har man hidtil på frivillig basis gjort en fremragende indsats for de flygtninge, der er placeret i byen. Men det er at trække store veksler på de frivilliges fortsatte indsats, at man nu yderligere vil øge antallet af flygtninge i byen.

Søren Christensen,
Nørager

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler