mandag, april 15, 2024

Generalforsamling i Plejehjemmets Venner

Generalforsamling i Plejehjemmets Venner
Mandag den 9. januar 2017 afholdt Plejehjemmets Venner generalforsamling.
Bente Kjær bød som formand velkommen.
Takkede for godt samarbejde med personalet på Nørager Ældrecenter og til Nørager Pensionistforening.
Bente Kjær berettede om de eftermiddage der er hver anden mandag med musik og sang og et par gange om året banko.
Derefter fremlagde kasserer Asta Vraa regnskabet.
Begge beretninger blev godkendt.
På valg til bestyrelsen var: Bente Kjær og Gitte Rasmussen. Begge blev genvalgt.
Som nyt medlem i bestyrelsen blev Birthe Knudsen valgt ind. Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Stinne Saugstrup og Lisbeth Bøg Pedersen.
Som revisorer genvalgtes Søren Pedersen og Henning Rolighed og her blev Conni Chowaniak genvalgt som suppleant.
Bente Kjær bød Birthe Knudsen velkommen i bestyrelsen og takkede dermed af for en god generalforsamling.
Mødet blev afsluttet med kaffe og et stykke mad.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler