lørdag, juli 20, 2024

Stor opbakning til Venstres fælles nytårskur

Medlemmerne i Venstres 8 vælgerforeninger i Himmerland bakkede flot op om den fælles nytårskur den 16. januar i Haverslev Hallen, som var den første i den form.

Ca. 85 deltog i fællesspisningen, som var for venstres medlemmer. I denne del af nytårskuren var der indlæg af kommuneforeningsformændene Albert Veggerby fra Vesthimmerland og Gert Sørensen fra Rebild. Gennemgående i disse indlæg var det kommende kommunevalg og opgaven i at erobre borgmesterposten i de to kommuner. Et arbejde alle medlemmerne skal deltage i. Derefter var det Per Bach Laursens og Gert Fischers tur til at fortælle om deres visioner om de kommende 4 år i sine respektive kommuner og fremkom også med ønske om opbakning i 2017.
Der mødte yderlig ca. 35 til den åbne del som var for alle der ønskede at opleve folketingsmedlem Eva Kjer Hansen. Hele forsamlingen kunne opleve et stærkt indlæg om regeloprydning, behov for reformer på forskellige områder, hindring af nye afgifter bl. a. den påtænkte brændeovns afgift. EU og Brexit blev også kommenteret. Eva Kjær Hansen sluttede indlægget af med den presseaktuelle debat vedrørende begrænsningen af at der er adgang til mere end en uddannelse, med mindre det er et område med mangel på arbejdskraft. Eva mente at det vart et forkert signal at sende til omverdenen. Samfundet udvikler sig stærkt og der vil hele tiden være behov for en fortsat uddannelse, også for at der fortsat kan skabes øget velstand i Danmark.

Efter kaffen var der debat, og den var meget vidtfavnende, også her svarede Eva Kjer Hansen, redegjorde og kommenterede på en humørfyldt og saglig måde.
Som afslutning på mødet var det den lokale folketingskandidat Marie Bjerres tur til at give forsamlingen sine kommentarer til den aktuelle situation. Specielt vækst indenfor alle dele af erhvervslivet og ikke mindst landbrug. Infrastruktur, den tredje Limfjordforbindelse og øget muligheder for bredbåndsforbindelser i yderområderne er opgaver som Marie Bjerre vil arbejde for, hun sluttede af med et eksempel omkring flere uddannelser af samme person. Erhvervsjurister fra Handelshøjskolen efterfulgt af den klassiske jura uddannelse resulterer i advokater med stor økonomisk indsigt, en erhvervsgruppe der efterspørges til at rådgive erhvervslivet.
Som afslutning takkede Himmerlandskredens formand Thorkild Bækkelund, Eva Kjer Hansen for sin deltagelse og overrakte en kurv at landbrugsprodukter produceret i Himmerland. Opgaven for kredsbestyrelsen er at få Himmerland tilbage i folketinget ved næste valg, hvilket også kræver opbakning af alle Venstre medlemmer. Et samlet styrket Venstre drog herefter ud i den frostklare aften en oplevelse rigere.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler