søndag, maj 19, 2024

Så er Nørager Sundhedshus indviet

Omkring 150 mennesker benyttede lejligheden til at se det nye  sundhedshus i Nørager
Omkring 150 mennesker benyttede lejligheden til at se det nye
sundhedshus i Nørager

Forrige fredag blev det nye sundhedshus i Nørager indviet ved en reception og et åbent hus arrangement, som blev et stort tilløbsstykke.

Langt over 150 mennesker aflagde besøg i huset i løbet af eftermiddagen.
Hermed kan Nørager glæde sig over ikke blot, at den tidligere bankbygning nu ikke fortsat skal ligge ubenyttet hen, men også at det nu er lykkedes at få en ny tandlæge til Nørager til at drive den tandklinik, som Hans Troest gennem mange år har opbygget.
Sundhedshuset rummer først og fremmest tandklinikken, men der er dog også blevet plads til, at fodterapeut Rikke Myrup har lejet sig ind med sin fodklinik, og at læge Peter Aaquist, der efterhånden har pladsproblemer i lægehuset, har lejet to lokaler til en psykolog og en akupunktør.
Bag projektet til det nye sundhedsstår står trek lokale håndværkere, portspecialist Johnni Kristensen, fhv. murermester Jens Jacob Jensen og tømrermester Johnny Ibsen samt Jeppe og Erik Ugilt Hansen, Volstrup.
Det var de tre lokale håndværkere, der på initiativ fra Johnni Kristensen i sin tid købte bankbygningen for at sikre, at den ikke fortsat skulle forfalde, og for, at den ville kunne bruges til et sundhedshus. Da Jeppe og Erik Ugilt Hansen blev bekendt med projektet, erklærede de sig straks parate til at medvirke, og resultatet blev, at de fem i forening dannede det selskab, der nu ejer og udlejer bygningen til det nye formål.
En repræsentant for ejerkredsen, Jeppe Ugilt Hansen, fortalte i sin velkomst om den proces, der har ført til, at man nu har et sundhedshus, og han fortalte, at ejerkredsen allerede for længst har ladet udarbejde planer for, hvordan det nuværende sundhedshus og lægehus kan sammenbygges og yderligere udvides, når Peter Aaquist om nogle år går på pension. Man håber herved at kunne fremme mulighederne for, at Nørager til den tid også fortsat vil have en lægepraksis i byen.
Det nye sundhedshus er et strålende eksempel på, hvad der kan komme ud af det, når private sætter sig for at tage et initiativ til udvikling af lokalsamfundet, og i det her tilfældet endda har været parate med risikovillig kapital.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler