mandag, april 15, 2024

Søndagens tekst uge 5

SØNDAGENS TEKST i Nørager Avis i uge 5 – 2017.
Søndag den 5. februar er Sidste søndag efter Hellig tre konger og dagens prædiketekst står i Matthæus-evange¬liet 17,1-9.

På søndag kan vi ved gudstjenesten i Folkekirken høre et af højdepunkterne i Jesu liv på jorden. Det er beretningen om ”forklarelsen på bjerget”. Det var den dag, hvor Jesus tog tre af disciplene med op på bjerget og hvor Jesus blev forvandlet for øjnene af dem og de så hans guddommelighed og hørte Guds stemme fra himlen. Da blev det ”forklaret for dem”, hvem Jesus i virkeligheden er.
Jesus var født som et menneske og var vokset op havde gået i skole og arbejdet som alle andre. Han lignede efter alt hvad vi ved også af udseende de mennesker, han boede iblandt – dog med én undtagelse: Jeg tror, at hans øjne udstrålede en helt enestående kærlighed og godhed, fordi Jesus var menneske på en helt særlig måde. Han havde ikke noget ondt i sig i form af onde eller forkerte tanker eller handlinger eller ord. Det var Jesu guddommelige side.
Det var denne guddommelige side af Jesu liv på jorden, der skinnede helt igennem Jesu almindelige ydre denne dag på bjerget. Det fik de tre disciple at se, så de efter Jesu opstandelse og himmelfart kunne fortælle det videre til andre mennesker.
Vi kan dybest set ikke hverken forstå eller forklare, hvordan Jesus pludselig kunne blive forvandlet for øjnene af disciplene. Vi må tage til efterretning, at sådan er det beskrevet og sådan skete det, fordi vi har med Gud at gøre og Guds virkelighed og opstandelsens virkelighed overgår så langt alt hvad vi kan forstå og forklare. Og så må vi have lov at lade vores tro og tanker hvile sig ved, at Jesus var på jorden og på bjerget denne dag for også vores skyld, for at åbenbare hvem Gud er og for at vi kan få håb og liv og frelse fra den treenige Gud.
God søndag !
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler