Morten Lundgaard Pedersen

Mit navn er Morten Lundgaard Pedersen, og jeg er kandidat for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalg 2017 i Rebild.

Jeg er 38 år, er gift med Lotte og har tre drenge, en på 11 år og tvillinger på 9 år. Jeg har boet i Haverslev siden 2006.
Jeg er ansat hos Loxam A/S som IT & Procedureansvarlig. Jeg har tidligere drevet Bilvasken i Haverslev.
De seneste 10 år har jeg brugt meget tid på bestyrelsesarbejde. Jeg var formand for Haverslev Varmeværk under fusionen mellem Aars, Suldrup og Haverslev Varmeværker og har siden fusionen været medlem af bestyrelsen i Aars Fjernvarme frem til 2016. Jeg er tidligere formand, nu næstformand i Haverslev Vandværk og har været bestyrelsesmedlem i Haverslev Idrætsforening. Min øvrige fritid nyder jeg sammen med familien.
Jeg er meget optaget af, at vores børn får den bedst mulige uddannelse. Jeg lægger vægt på, at skolestrukturen sikrer vores børn optimal læring og giver dem en solid grobund for den videre uddannelse. Vores børn skal være dygtige og forberedte, inden de sendes videre i uddannelsessystemet. Vi skal sikre, at folkeskolen indenfor de pædagogiske rammer, evner at give den enkelte elev en meget høj grad af faglighed og de bedst mulige forudsætninger for at klare sig godt uanset uddannelsesretning. Skolen skal være til læring og dannelse. Fritidsbeskæftigelse er familiens ansvar og valg! Her er det vigtigt at styrke et alsidigt foreningsliv- og kulturliv i nærområderne, således familierne selv kan vælge mellem fritidstilbuddene.
Rebild Kommune skal gøres grønnere. Vi skal arbejde for at bevare vores smukke natur. Men vi skal samtidig sikre en balance og sammenhæng mellem borgernes, erhvervslivets og kommunens behov for udvikling og naturens behov for beskyttelse. Vi skal have en grøn kommune, hvor der også er plads til det private erhvervsliv. Rebild er en landkommune og en bosætningskommune i vækst, det skal den fortsat være. Rebild skal være en grøn kommune i vækst!
Jeg mener, Rebild Kommune skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder!

Kontaktoplysninger:
Morten Lundgaard Pedersene-mail: mortenlundgaardpedersen@gmail.com