Helle Rask

Jeg hedder Helle Rask, og jeg opstiller for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Rebild.

Jeg er 56 år og er gift med Peter. Vi har tre børn og tre børnebørn og har boet i Nørager i 31 år
Jeg er uddannet bagersvend og er medindehaver af bagerforretningen i Nørager.
Jeg interesserer mig meget for lokalsamfundet og deltager aktivt i den politiske debat. Min øvrige fritid bruger jeg på familien og på motorcykelture i nærområdet.
Jeg er kandidat, fordi jeg gerne vil bidrage og være med til at præge vores lokalsamfund. Det er de nære politiske beslutninger, der ofte har størst indvirkning på vores dagligdag. Her tænker jeg specielt på, hvor vigtigt det er, at en by som Nørager har både dagpleje, børnehave, skole og ældrepleje, kort sagt alle de ting, der får et bysamfund til at fungere og udvikle sig. Hvis vi skal køre efter alt, mister vi nærheden og tilhørsforholdet til vores dejlige by. Det er vigtigt at støtte og bevare det fællesskab, der er skabt med alle de interessante arrangementer, der bliver afholdt i vores lokalsamfund. Jeg vil værne om fællesskabet og udviklingen af Nørager.
Jeg mener, Rebild Kommune skal være et godt sted at bo og udfolde sig uanset alder!