Stina Bargmann Toft

Jeg er 55 år, gift med Michael og bor i Grynderup ved Nørager. Vi har en del børn, både dele- og selvvalgte tilløbere. Min fritid går med læring og viden. Da jeg er af den holdning, ingen bliver for gamle til at lære nyt.

Jeg arbejder dagligt med mennesker både som familiebehandler, støtteperson og rådgiver i sager. Hvor borgere er udsatte eller bliver til udsatte pga. manglende handling fra rette instans.

Jeg stiller op for Socialdemokratiet i Rebild kommune, fordi jeg har troen på, at fokus på mennesket har mere værdi end alt andet. Fungere mennesket ikke så er fremtiden ikke sikret i min optik. Derfor brænder jeg for børn/unge, familielivet og retten til det, syge og handicappede samt vores ældre som har gjort det muligt for os og overtage samfundet efter dem. Det er et must for mig, at alle mennesker bliver behandlet ordentligt efter deres formåen, for det vil buste samfundet til videre udvikling, og efterfølgende vil være en ressource i stedet for belastning.

Jeg vil som byrådsmedlem kæmpe for at borgere bliver hørt og der taget stilling og gøres ansvarligt for de handlinger der sker i Rebild kommune. Jeg vil gøre opmærksom på at jeg går ind i enkelsager, hvor der er behov for dette. Jeg tager gerne ansvar for mine handlinger.

Jeg stiller op fordi, jeg brænder for at gøre en forskel for befolkning og vil indføre oplysningspligten fra kommunalt instans til befolkningen. Jeg vil indføre menneskes ret til at blive hørt, samt der bliver taget hånd fra rette instans om mennesket før det bliver til udsat menneske. Vores børn/unger er vores fremtid og skal derfor have de bedste forudsætninger til at håntere fremtiden. Vores ældre har leveret et samfund til os og derfor skal de have det bedste på deres ældre dage. Vores handicappede er uskyldige i deres situation og derfor skal de tilbydes det bedste for at stimulere deres formåen til at være en evt. ressource. I stedet for lad stå til kulturen skal vi opbygge et attraktivt samfund i Rebild kommune. Så det bliver et godt sted at bo og øge befolkning som trives.