lørdag, juli 13, 2024

Søndagens tekst uge 13

Søndag den 2. april er Mariæ bebudelses dag og dagens prædiketekst står i Lukas-evange­liet 1,26-38.

 

På søndag er der en duft af jul ved gudstjenesterne i folkekirken. Vi skal nemlig høre om, at den unge jomfru Maria fik bud fra englen Gabriel om, at hun var udvalgt af Gud til at være mor til Guds søn.

Nu om dage vil kunstnere, der maler billeder til kirker, formentlig ikke male jomfru Maria og Jesusbarnet i den idylliserende form, som man ofte gjorde førhen med et lille buttet nøgent drengebarn på skødet af en smuk ung kvinde. Nej, hvis de skal male Maria, vil de snarere vælge et motiv, hvor hun står under Jesu kors Langfredag, sådan som vi kan se det på altertavlen i Rørbæk kirke. Moderen fuld af smerter og afmagt. Moderen, der ser sin søn gå vejen til jorden til ende og fuldende det, som han blev født til at være, frelseren. Det, som navnet Jesus betyder: At han skal frelse sit folk fra deres synder, sådan som Josef fik navnet forklaret af englen i en drøm.

Når det på søndag er Mariæ bebudelses dag er det ikke Maria, der er i centrum. Det er også på søndag Gud selv og hans kærlighed og nåde og frelse. Men vi kan alligevel lære noget godt af Maria. Nemlig at hun hørte Guds ord og troede det, der blev sagt til hende. Og hun måtte sige som svar: ”Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.”

Intet andet menneske får nogensinde så stor en opgave af Gud som Maria. Men uanset hvad Gud vil bruge os til, så lad os gøre som Maria: Høre Guds ord og tage imod det, som Gud vil os. Og dernæst stille os til rådighed for det, som Gud vil bruge os til. For Gud er alting muligt.

God søndag!

Herluf Christensen

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler