onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Varme hænder frem for varm mad

laeserbrev_logoVi vil gerne rette en tak til Ældrerådet i Rebild Kommune for at sætte fingeren klart på det ømme punkt: Der er brug for flere varme hænder på ældrecentrene – ikke for mere personale til at lave varm mad.
Der er på ældrecentrene arbejdet målrettet med at få en optimal måltids-oplevelse, med at få bedre kvalitet i den centralt producerede mad og at få skabt noget hygge omkring anretning, borddækning og spisning. Det er gennemført uden at det tager en masse ressourcer fra det personale, som er hårdt presset for at levere personlig pleje og omsorg til beboerne. Medarbejderne må løbe stærkt i det daglige og det høje tempo går ud både medarbejderne og de ældre – det er den væsentligste udfordring på vores ældrecentre.
En del af byrådet har siden sidste valg forsøgt gentagne gange, at få ødelagt den velfungerende løsning, hvor maden til de ældre produceres centralt på køkkenet på Mastruplund – og så opvarmes, færdig-tilberedes og anrettes ude i bo-enhederne.
Forvaltningen har regnet på hvad det vil koste, at leve op til de ønsker nogle partier har fremhævet som argumenter mod central madlavning. De mener, at madlavningen skal ske tæt på de ældre og med inddragelse af beboere til at skrælle kartofler etc. Det vil kræve at madlavningen fremover sker ude i bo-enhederne fra bunden af. Prisen er ekstra personaleforbrug for 10 millioner årligt. Det vil være en vanvittig prioritering af ressourcerne – og det vil kun gavne nogle få af de mest friske beboere på ældrecentrene, mens dem der har brug for personlig pleje og omsorg fortsat må leve med mangel på varme hænder.
Socialdemokraterne ønsker at prioritere varme hænder og håber byrådet vil bakke op om sundhedsudvalget og ældrerådet på dette punkt.

Med venlig hilsen

Henrik Christensen
Byrådsmedlem (S)
Rebild Kommune

Thøger Elmelund
Kristensen
Byrådsmedlem (S),
Rebild Kommune

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler