søndag, maj 19, 2024

Generalforsamling i DF-Rebild Lokalforening

Tommy Degn
Tommy Degn

Dansk Folkeparti i Rebild Kommune afholdt generalforsamling den 21. marts på Rebildhus. De mange fremmødte startede med fælles spisning. Menuen var veltilberedt flæskesteg med diverse tilbehør. Formanden Tommy Degn bød velkommen. Forsamlingen valgte MF Pia Adelsteen som dirigent. Formanden fremlagde herefter foreningens årsberetning og kom ind på de mange aktiviteter i årets løb, som Dansk Folkeparti har deltaget i. Formanden berørte naturligvis også det kommende Byrådsvalg, og hvilke overvejelser bestyrelsen har gjort sig i den anledning. Efter spørgsmål blev beretningen godkendt. Kasserer Niels Thomsen fremlagde årets regnskab for 2016 og budgettet for det kommende år. Vores økonomi er ganske god, og budgettet bar naturligvis præg af, at 2017 er et valgår. Begge dele blev efter en drøftelse godkendt. På valg var formand Tommy Degn, som blev genvalgt uden modkandidat. På valg var ligeledes Niels Thomsen og Kurt Degn. Begge blev genvalgt uden modkandidat. Som suppleanter blev Gitte Bundgaard og Morten Hansen genvalgt. Bestyrelsens sammensætning efter valget: formand Tommy Degn, næstformand Preben Elmenhoff, kasserer Niels Thomsen og to bestyrelsesmedlemmer Kim Edberg Andersen og Kurt Degn. Under punktet evt. fik DFs to byrådsmedlemmer Tommy Degn og Jens Laurits Petersen ordet. De fortalte om deres arbejde i byrådet, og de sager der har været oppe i årets løb. Helt naturlig kom de også ind på den kommende valgkamp, og hvilke emner de ville foreslå, at Dansk Folkeparti skulle fremføre. Efter en livlig debat sluttede dirigenten generalforsamlingen, hvorefter Tommy Degn overrakte Pia Adelsteen et par flasker rødvin, som tak for en kompetent mødeledelse.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler