mandag, marts 4, 2024

Skal der etableres et friplejehjem i Nørager

nørager kommune bygning rgb
Billedet her viser, hvor smukt den gamle administrationsbygning ligger i forhold til områdets store friarealer. Det er den samme smukke placering, som det kommende friplejehjem vil få, og hvor beboerne ville have et kig ud over det grønne areal og søen.

På byrådsmødet, der afholdes på Rådhuset i Støvring i morgen , er der igen debat om plejehjem i Nørager.

Denne gang er det dog med en meget positiv vinkel. Det er nemlig et forslag fra Jeppe Ugilt Hansen om, at byrådet sikrer en byggegrund til etablering af et friplejehjem.
Baggrunden for Jeppe Ugilt Hansens forslag er, at en lokal arbejdsgruppe siden januar har arbejdet med forskellige muligheder for etablering af et friplejehjem i Nørager. Arbejdet er nu så langt fremme, at en realisering er yderst sandsynlig, såfremt der kan erhverves en passende byggegrund til en fornuftig pris.
Projektet for et friplejehjem er udviklet af en snæver arbejdsgruppe bestående af Johnni Kristensen, Nørager, Jeppe Ugilt Hansen, Volstrup og Søren Christensen, Nørager. ”Vi har ønsket at holde det forberedende arbejde i en meget snæver kreds, men arbejdsgruppen vil blive udvidet med et yderligere enkelte medlemmer, hvis byrådet vedtager forslaget, og senere vil der blive dannet egentlig støttekreds for projektet,” fortæller Jeppe Ugilt Hansen.
Etablering af et friplejehjem kræver ikke kommunal godkendelse. Når sagen alligevel er på byrådets dagsorden, er det alene, fordi arbejdsgruppen ønsker det kommende friplejehjem etableret på den grund, der bliver ledig, når den gamle administrationsbygning bliver revet ned.
”En etablering af et splinternyt moderne friplejehjem i Nørager vil være en kæmpe gevinst for Nørager og hele Rebild Kommune, og med en placering som den planlagte vil det fortsætte den gode udvikling, der sker omkring Jernbanegade i Nørager, hvor der for nyligt er etableret et sundhedshus og i øjeblikket rejses ny administrationsbygning,” siger Jeppe Ugilt Hansen.
Friplejehjemmet vil blive etableret med baggrund i en ny lov fra 2015, som alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten står bag. Og med den brede opbakning i Folketinget er det arbejdsgruppens forhåbning, at forslaget om et friplejehjem i Nørager kan vedtages af et meget bredt flertal i byrådet, som her har en enestående mulighed for at vise, at man står ved en tidligere hensigtserklæring om, at der også fremover skal være plejehjemspladser i Nørager.
Efter loven kan friplejehjem opføres og drives af institutioner, der er certificeret til det af Socialministeriet, og det er en af disse institutioner, som arbejdsgruppen har entreret, og det betyder, at kommunen ikke skal skyde en eneste krone i projektet. Det finansieres udelukkende af udefra kommende midler i henhold til lovens bestemmelser herom.
Der har flere steder i landet været rejst kritik af, at et friplejehjem koster kommunerne dyrt ved betaling fra borgernes ophold, da prisen ofte har været større her end for de kommunale plejehjem. Det forhold er imidlertid ændret ved den nye lov fra 2015, hvori det er fastslået, at friplejehjemmets takster ikke må overstige den gennemsnitlige takst i de lokale kommunale plejehjem.
”En placering af et friplejehjem på den plads, hvor det gamle rådhus har ligget, vil samtidig betyde, at hele Jernbaneområdet gøres færdigt, og at man her får en samling af en række faciliteter som sundhedshus, rådhus og plejehjem,” siger Johnni Kristensen og slutter: ”Jeg kan opfordre til, at mange benytter lejligheden til at overvære byrådsmødet, der finder sted i morgen kl. 17 på Rådhuset i Støvring.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler