lørdag, juni 22, 2024

Flertal i byrådet positiv over for friplejehjem

Modstandere mener det istedet vil skabe
usikkerhed for det eksisterende plejehjem

Et flertal i Rebild Byråd på 15 mod 8 tilkendegav på byrådsmødet i sidste uge, at man var positiv over for et friplejehjem i Nørager.

Det skete efter en længere debat om et beslutningsforslag fremsat af Jeppe Ugilt Hansen.
I sin forelæggelse af sagen oplyste Jeppe Ugilt bl.a., at kommunen principielt ikke har nogen indflydelse på, om nogen vil etablere et friplejehjem, og at anledningen til, at han alligevel havde sat sagen til debat, var, at arbejdsgruppen bag projektet ønsker at erhverve den kommunale grund, hvor det nuværende rådhus er beliggende, så snart det er fjernet. Og det kræver jo en kommunal accept.
Samtidig med, at byrådsflertallet udtrykte deres opbakning til projektet, besluttede man, at forvaltningen inden næste byrådsmøde skal udarbejde et notat om mulige afledte opgaver for Rebild Kommune, samt at teknik- og miljøforvaltningen på førstkommende møde i maj skal fremlægge en tidsplan for planarbejdet, der muliggør en endelig godkendt lokalplan senest 1. februar 2018.
De 15, der stod bag beslutningen, var Venstre (som forslagsstiller), De Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Rebildlisten samt Søren Søe. I mod stemte Socialdemokraterne, Den Sociale Fællesliste, Enhedslisten og SF.
Modstanderne af friplejehjemmet argumenterede bl.a. med, at man nu ville skabe usikkerhed om fremtiden for det nuværende plejehjem i Nørager, hvortil Jeppe Ugilt kunne svare, at der så længe, han har været i byrådet, konstant har været skabt usikkerhed om Nørager Plejehjem, og at man nu med ideen om et friplejehjem en gang for alle vil sikre et plejehjem i Nørager fremover.
Jeppe Ugilt havde indledningsvist givet en grundig orientering om vilkårene for etablering af friplejehjem i Danmark, herunder om at den seneste lov fra 2015 om friplejehjem fastslår, at friplejehjem ikke må være dyrere end de kommunale plejehjem i området. Og med loven har man lukket for det tidligere problem med, at friplejehjemmen blot selv kunne fastsætte deres priser og dermed betyde en ekstra økonomisk belastning for kommunerne.
Jeppe Ugilt kunne endvidere oplyse, at Friplejehjemsloven af 2015 var vedtaget i Folketinget af samtlige partier, bortset fra Enhedslisten. Socialdemokraterne og SF står således også bag loven, og derfor kan det nok undre, at de lokale medlemmer af disse partier gik i mod et friplejehjem i Rebild Kommune.
Under debatten gjorde Søren Søe opmærksom på, at det havde været mere naturligt, at der havde foreligget en konkret anmodning om at købe grunden, inden byrådet skulle tage stilling til sagen. Det førte til, at et medlem af arbejdsgruppen, Johnni Kristensen, der overværede debatten, straks rejste sig fra tilhørerpladserne og meddelte, at han var klar til at købe grunden til friplejehjemmet, hvis det var det, man ønskede.
”Når tanken om et friplejehjem overhovedet er blevet til, så er det kommunens konstante ødelæggelse af vilkårene for Nørager Plejehjem,” siger Johnni Kristensen til Nørager Avis og fortsætter: ”Det, der slog hovedet på sømmet, var, at byrådet i december vedtog også at inddrage pyramiden til flygtningeboliger efter, at man et halvt år tidligere havde inddraget boligerne ved plejehjemmet. Det førte til, at Jeppe Ugilt Hansen, Søren Christensen og jeg besluttede os for at undersøge mulighederne for etablering af et friplejehjem, og vi er nu klar til, at det kan realiseres.”
Arbejdsgruppen er indstillet på, at der straks i det kommende år skal søges om andel i Socialministeriets kvote for friplejehjemsboliger, og man forventer så, at et byggeri kan starte i løbet af 2018 eller begyndelsen af 2019. Størrelsen af plejehjemmet er endnu ikke endelig fastlagt, men forventes at bliver på 30-35 pladser.
Jeppe Ugilt oplyser endvidere til Nørager Avis, at den nuværende arbejdsgruppe hurtigst vil blive udvidet med et par medlemmer mere, da der foran ligger en betydelig arbejdsopgave, som skal løses, og da man gerne vil fremme projektet mest muligt. Senere, når planerne er mere konkrete, vil der blive indbudt til et orienterende borgermøde, og der vil blive søgt dannet en støttekreds for det nye friplejehjem

 

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler