tirsdag, juni 25, 2024

Søndagens tekst uge 18

SØNDAGENS TEKST
Søndag den 7. maj er 3. søndag efter påske og dagens prædiketekst står i Johannes-evange¬liet 16,16-22.

På søndag skal vi ved gudstjenesterne i folkekirken høre nogle ord, som Jesus sagde til sine disciple aftenen før han blev korsfæstet. Jesus talte om sorg og glæde. Han sagde til dem: ”En kort tid, så ser I mig ikke længere”, nemlig når Jesus er død og begravet. ”Og atter en kort tid, så skal I se mig”, nemlig når Jesus påskemorgen opstår fra de døde. Derfor passer det godt og velvalgt, at Jesus talte om sorg og glæde, for det var sådan hans disciple oplevede de næste dage.
Det var kun en kort tid, ca. 1½ døgn, at Jesus var død. Men i denne korte tid fra fredag eftermiddag til søndag morgen nåede hans disciple at sørge virkelig meget. De var helt slået ud. Jeg tror, de følte, at deres liv var spildt, og hvad skulle de egentlig bruge resten af deres liv til, når de havde mistet det allerbedste i deres liv?
Men der blev vendt op og ned på det hele, da Jesus mødte dem igen lyslevende. Døden og håbløsheden og ondskaben var overvundet. De oplevede en magt og en kærlighed, der var stærkere end alt det, der ødelægger livet. Det, som de oplevede, det er Gud. Og Gud er stadig Gud – og dermed også i vores tid stærkere end alt det, der ødelægger livet.
Der er så meget, som mange af os synes, at vi skal nå. Vi synes ofte, at tiden bliver så kort til at nå det hele. Men selvom alting helst skal gå hurtigere og hurtigere, så lad os ind imellem standse op og falde til ro med os selv og med Gud og tænke på Jesus og hans ord. F.eks. at Jesus den samme aften også sagde til disciplene, at han er vejen og sandheden og livet.
”Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde”, skrev apostlen Paulus engang til sin ven Timotheus. Det er et rigtig godt råd. Lad os også følge det!
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler