lørdag, juni 22, 2024

Årsmøde i Kig Ind i Nørager

Kig Ind billed Kultur og Medborgerhuset Kig Ind i Nørager har afholdt deres årlige Årsmøde.
Formand Poul Larsen bød velkommen til de 60 fremmødte medlemmer.
Poul Larsen og næstformand Birgit Jensen aflagde i samarbejde beretning om driften i årets løb.
Kig Ind har 453 personlige medlemmer, hvilket er præcist det samme antal som sidste år. Desuden er der 37 forenings-og erhvervsmedlemsskaber, som er et mere i forhold til året før.
Medlemskontingentet går til indvendig vedligehold, indkøb af inventar og forskellige arrangementer i Kig Ind. Der var en stor tak til alle medlemmer for god støtte i årets løb.
Næstformand og daglig leder Birgit Jensen berettede om den store aktivitet der havde været i løbet af året. Der har været afholdt 28 private fester. 13 kommunale møder og 49 øvrige arrangementer. En lille tilbagegang af aktiviteter i forhold til sidste år.
Der har været afholdt 3 koncerter og en vinsmagning. Spil Dansk Dagen og 4 foredrag i samarbejde med Nørager Pensionistforening og et Advents arrangement i samarbejde med Pensionistforeningen og Durup Menighedsråd.
Øvrige arrangementer kan nævnes MGP –Børne Melodi Grandprix, Kagens Dag med Nørager Bageri, Strikkeaften i samarbejde med Strikkeklubben og Biblioteket, Børneteater og foredrag i samarbejde med Biblioteket og Kunst og Hobbymarked. Alle arrangementer har haft rigtig god tilslutning og dette bekræfter os i vores valg af kunstnere, og ikke mindst også det gode samarbejde vi har med Pensionistforeningen, Biblioteket og andre ildsjæle.
Der er ca. 400 faste brugere der går igennem huset i løbet af ugen, som er pænt fordelt i dag-og aften timerne. Med renoveringen af lejlighed 2 i 2016 har De Kreative Værksteder fået endnu mere plads at boltre sig på, som har resulteret i flere brugere.
Poul Larsen kunne dog løfte sløret for nye fremtidsplaner for Kig Ind, som dog kun er på tegnebrættet. Han fortalte at bestyrelsen har vendt fokus mod salen og køkkenet. Et rummeligere køkken med inddragelse af depotrummet, står højst på ønskesedlen. Det vil så kræve et nyt depotrum på vest og nordsiden af salen. Kunne vi dertil få en tilbygning til permanent scene mod nord, ville det være rigtig godt. Disse ønsker kunne give en lettere afvikling af de større arrangementer, og dermed lidt mindre arbejde til bestyrelsen og de mange der hjælper os fortalte Poul Larsen. Revisor Kristen Stagstrup gennemgik regnskabet, som blev godkendt af de fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning med 25 kr. Det blev godkendt. Så medlemskontingentet bliver 75 kr. pr. person.
Der var 4 på valg til bestyrelsen: Der var genvalg til Birgit Jensen og Kirsten Mohr. Nyvalgt blev Poul Skriver og Peder Nielsen.
Under kaffebordet fik Kultur-og Medborgerhuset Kig Ind overrakt en gave af Tove og Kaj B. Larsen. De har i ca. 10 år haft et maleri af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary hængende i huset. Maleriet er udført af den norske kunstner Vidar Mørch. De mente tiden var inde til at Kig Ind skal overtage maleriet, da de synes at huset er blevet et dejligt sted og det også har været Tove og hendes søster Zita’s barndomshjem. Formand Poul Larsen takkede giverne.
Efter kaffebordet var der lodtrækning om kunst fra årets udstillinger.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler